OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1523 produktů
Aktuální strana 14 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 14025
Kat. čís.: 76988
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy
Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures
Třídící znak: 010925Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 86748)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN ISO 14026
Kat. čís.: 506544
Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách
Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information
Třídící znak: 010926Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 14027
Kat. čís.: 504909
Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií
Environmental labels and declarations - Development of product category rules
Třídící znak: 010927Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14031
Kat. čís.: 95999
Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice
Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines
Třídící znak: 010931Datum vydání: 01.09.2014Datum zrušení: 01.12.2021 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14034
Kat. čís.: 506546
Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)
Environmental management - Environmental technology verification (ETV)
Třídící znak: 010934Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14040
Kat. čís.: 77068
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework
Třídící znak: 010940Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512424)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN EN ISO 14044
Kat. čís.: 77067
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice
Environmental management - Life Cycle Assessment- Requirements and guidelines
Třídící znak: 010944Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505790)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 512425)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN EN ISO 14045
Kat. čís.: 92170
Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny
Environmental management - Eco-efficiency assessment of product systems - Principles, requirements and guidelines
Třídící znak: 010945Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14046
Kat. čís.: 500757
Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice
Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines
Třídící znak: 010946Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO TS 14048
Kat. čís.: 68781
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů
Environmental management - Life Cycle Assessment - Data documentation format
Třídící znak: 010948Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14050
Kat. čís.: 512049
Environmentální management - Slovník
Environmental management - Vocabulary
Třídící znak: 010950Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14051
Kat. čís.: 90141
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec
Environmental management - Material flow cost accounting - General framework
Třídící znak: 010951Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14052
Kat. čís.: 506545
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci
Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical implementation in a supply chain
Třídící znak: 010952Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 01 0962
Kat. čís.: 68854
Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu
Environmental management - Integrating environmental aspects into product design and development
Třídící znak: 010962Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14063
Kat. čís.: 511256
Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady
Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples
Třídící znak: 010963Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14064-3
Kat. čís.: 509125
Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech
Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements
Třídící znak: 010964Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14064-2
Kat. čís.: 508067
Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty
Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements
Třídící znak: 010964Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14064-1
Kat. čís.: 507513
Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace
Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
Třídící znak: 010964Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14065
Kat. čís.: 94221
Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání
Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
Třídící znak: 010965Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14066
Kat. čís.: 89798
Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů
Greenhouse gases - Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams
Třídící znak: 010966Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Další strana >>