OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1530 produktů
Aktuální strana 24 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11546-2
Kat. čís.: 85573
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)
Acoustics - Determination of sound insulation performances of enclosures - Part 2: Measurements in situ (for acceptance and verification purposes)
Třídící znak: 011611Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3747
Kat. čís.: 88345
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické/provozní metody pro použití in situ v dozvukovém prostředí
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment
Třídící znak: 011612Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7574-1
Kat. čís.: 28680
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice
Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 1: General considerations and definitions
Třídící znak: 011614Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7574-2
Kat. čís.: 28681
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2: Metody pro jednotlivé stroje
Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 2: Methods for stated values for individual machines
Třídící znak: 011614Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7574-3
Kat. čís.: 28682
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3: Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů
Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 3: Simple (transition) method for stated values for batches of machines
Třídící znak: 011614Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7574-4
Kat. čís.: 28683
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů
Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 4: Methods for stated values for batches of machines
Třídící znak: 011614Datum vydání: 01.08.1993  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 11957
Kat. čís.: 85576
Akustika - Určování zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ
Acoustics - Determination of sound insulation performance of cabins - Laboratory and in situ measurements
Třídící znak: 011615Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6926
Kat. čís.: 501259
Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu
Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels
Třídící znak: 011616Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512682)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN ISO 9614-3
Kat. čís.: 85571
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by scanning
Třídící znak: 011617Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9614-2
Kat. čís.: 50543
Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2 : Měření skenováním
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 2: Measurement by scannig
Třídící znak: 011617Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 52114)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.1998  
  
ČSN EN ISO 9614-1
Kat. čís.: 85570
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points
Třídící znak: 011617Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11203
Kat. čís.: 85631
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511610)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
ČSN EN ISO 11205
Kat. čís.: 85629
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11200
Kat. čís.: 96604
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510583)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
ČSN EN ISO 11204
Kat. čís.: 87352
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11201
Kat. čís.: 87353
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí
Acoustic - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11202
Kat. čís.: 87354
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513577)NováCena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
ČSN EN ISO 12001
Kat. čís.: 85577
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test code
Třídící znak: 011619Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1999
Kat. čís.: 95149
Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku
Acoustics - Estimation of noise-induced hearing loss
Třídící znak: 011620Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1996-2
Kat. čís.: 505464
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku
Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels
Třídící znak: 011621Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Další strana >>