OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1571 produktů
Aktuální strana 24 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16247-5
Kat. čís.: 98530
Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů
Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 13273-1
Kat. čís.: 500919
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost
Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 1: Energy efficiency
Třídící znak: 011506Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 13273-2
Kat. čís.: 500918
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources
Třídící znak: 011506Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17463
Kat. čís.: 513908
Hodnocení energetických investic (VALERI)
Valuation of Energy Related Investments (VALERI)
Třídící znak: 011507Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17669
Kat. čís.: 518699
Energetické služby se zárukou - Minimální požadavky
Energy Performance Contracts - Minimum requirements
Třídící znak: 011508Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16325+A1
Kat. čís.: 99429
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny
Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity
Třídící znak: 011510Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 17741
Kat. čís.: 501193
Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů
General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects
Třídící znak: 011511Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17743
Kat. čís.: 501294
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie
Energy savings - Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings
Třídící znak: 011512Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 17267
Kat. čís.: 509057
Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat
Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection
Třídící znak: 011513Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 50002
Kat. čís.: 500003
Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití
Energy audits - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 011514Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 50003
Kat. čís.: 513843
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
Třídící znak: 011515Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 50004
Kat. čís.: 511447
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system
Třídící znak: 011516Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 50006
Kat. čís.: 518698
Systémy managementu hospodaření s energií - Hodnocení energetické hospodárnosti pomocí ukazatelů energetické hospodárnosti a výchozích stavů spotřeby energie
Energy management systems - Evaluating energy performance using energy performance indicators and energy baselines
Třídící znak: 011517Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 50015
Kat. čís.: 517337
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické hospodárnosti organizací - Obecné zásady a návod
Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance
Třídící znak: 011518Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 50005
Kat. čís.: 516455
Systémy managementu hospodaření s energií - Směrnice k postupnému zavádění
Energy management systems - Guidelines for a phased implementation
Třídící znak: 011519Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 1600
Kat. čís.: 64858
Akustika - Terminologie
Acoustics - Terminology
Třídící znak: 011600Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
ČSN EN ISO 266
Kat. čís.: 54620
Akustika - Vyvolené kmitočty
Acoustics - Preferred frequencies
Třídící znak: 011601Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 532-1
Kat. čís.: 505236
Akustika - Metody výpočtu hlasitosti - Část 1: Zwickerova metoda
Acoustics - Methods for calculating loudness - Part 1: Zwicker method
Třídící znak: 011602Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3740
Kat. čís.: 512175
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards
Třídící znak: 011603Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3744
Kat. čís.: 87887
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane
Třídící znak: 011604Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Další strana >>