OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1566 produktů
Aktuální strana 24 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 50002
Kat. čís.: 500003
Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití
Energy audits - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 011514Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 50003
Kat. čís.: 513843
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
Třídící znak: 011515Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 50004
Kat. čís.: 511447
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system
Třídící znak: 011516Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 50006
Kat. čís.: 99295
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod
Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance
Třídící znak: 011517Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 50015
Kat. čís.: 99293
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod
Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance
Třídící znak: 011518Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 01 1600
Kat. čís.: 64858
Akustika - Terminologie
Acoustics - Terminology
Třídící znak: 011600Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN EN ISO 266
Kat. čís.: 54620
Akustika - Vyvolené kmitočty
Acoustics - Preferred frequencies
Třídící znak: 011601Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 532-1
Kat. čís.: 505236
Akustika - Metody výpočtu hlasitosti - Část 1: Zwickerova metoda
Acoustics - Methods for calculating loudness - Part 1: Zwicker method
Třídící znak: 011602Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3740
Kat. čís.: 512175
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards
Třídící znak: 011603Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3744
Kat. čís.: 87887
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane
Třídící znak: 011604Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3743-1
Kat. čís.: 87888
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami
Acoustic - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small movable sources in reverberant fields - Part 1: Comparison method for a hard-walled test room
Třídící znak: 011605Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3743-2
Kat. čís.: 512198
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms
Třídící znak: 011605Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3746
Kat. čís.: 88344
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane
Třídící znak: 011606Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3741
Kat. čís.: 87889
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms
Třídící znak: 011607Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3745
Kat. čís.: 91206
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms
Třídící znak: 011608Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503258)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
ČSN EN ISO 4871
Kat. čís.: 85567
Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení
Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment
Třídící znak: 011609Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15667
Kat. čís.: 62393
Akustika - Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami
Acoustics - Guidelines for noise control by enclosures and cabins
Třídící znak: 011610Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11546-1
Kat. čís.: 85572
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace)
Acoustics - Determination of sound insulation performances of enclosures - Part 1: Measurements under laboratory conditions (for declaration purposes)
Třídící znak: 011611Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11546-2
Kat. čís.: 85573
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)
Acoustics - Determination of sound insulation performances of enclosures - Part 2: Measurements in situ (for acceptance and verification purposes)
Třídící znak: 011611Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3747
Kat. čís.: 88345
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické/provozní metody pro použití in situ v dozvukovém prostředí
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment
Třídící znak: 011612Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Další strana >>