OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1566 produktů
Aktuální strana 29 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 10846-4
Kat. čís.: 71394
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků s výjimkou pružných podpor pro translační pohyb
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 4: Dynamic stiffness of elements other than resilient supports for translatory motion
Třídící znak: 011676Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10846-3
Kat. čís.: 66787
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 3: Nepřímá metoda určení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 3: Indirect method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translatory motion
Třídící znak: 011676Datum vydání: 01.03.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10846-2
Kat. čís.: 82706
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 2: Přímá metoda pro stanovení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 2: Direct method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translatory motion
Třídící znak: 011676Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10846-1
Kat. čís.: 82705
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 1: Principles and guidelines
Třídící znak: 011676Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12549+A1
Kat. čís.: 82712
Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda
Acoustics - Noise test code for fastener driving tools - Engineering method
Třídící znak: 011677Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13473-5
Kat. čís.: 86442
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury
Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 5: Determination of megatexture
Třídící znak: 011678Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13473-3
Kat. čís.: 71119
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů
Characterization of pavement texture by use surface profiles - Part 3: Specification and classification of profilometers
Třídící znak: 011678Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13473-2
Kat. čís.: 69196
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky
Characterization of pavement texture by use surface profiles - Part 2: Terminology and basic requirements related to pavement texture profile analysis
Třídící znak: 011678Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13473-1
Kat. čís.: 507514
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu
Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of mean profile depth
Třídící znak: 011678Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P ISO/TS 11819-3
Kat. čís.: 513829
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky
Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 3: Reference tyres
Třídící znak: 011679Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: zapracování  
ČSN ISO 11819-1
Kat. čís.: 59561
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu
Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method
Třídící znak: 011679Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 63499)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2001  
  
ČSN EN ISO 11819-2
Kat. čís.: 504405
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti
Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The close-proximity method
Třídící znak: 011679Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11690-3
Kat. čís.: 57461
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms
Třídící znak: 011680Datum vydání: 01.11.1999  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11690-1
Kat. čís.: 514905
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 1: Strategie snižování hluku
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies
Třídící znak: 011680Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11690-2
Kat. čís.: 514906
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 2: Opatření ke snižování hluku
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures
Třídící znak: 011680Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11689
Kat. čís.: 52346
Akustika - Postup porovnání údajů o emisi hluku strojů a zařízení
Acoustics - Procedure for the comparison of noise-emission data for machinery and equipment
Třídící znak: 011681Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83319)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2009  
  
ČSN EN ISO 11688-2
Kat. čís.: 64865
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 2: Introduction to the physics of low-noise design
Třídící znak: 011682Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11688-1
Kat. čís.: 85574
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 1: Planning
Třídící znak: 011682Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10844
Kat. čís.: 96600
Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami
Acoustics - Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres
Třídící znak: 011683Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17624
Kat. čís.: 73335
Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách
Acoustics - Guidelines for noise control in offices and workrooms by means of acoustical screens
Třídící znak: 011684Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Další strana >>