OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1578 produktů
Aktuální strana 35 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17120
Kat. čís.: 507371
Fotokatalýza - Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí odbourávání fenolu
Photocatalysis - Water purification - Performance of photocatalytic materials by measurement of phenol degradation
Třídící znak: 012074Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22300
Kat. čís.: 514714
Bezpečnost a odolnost - Slovník
Security and resilience - Vocabulary
Třídící znak: 012301Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17173
Kat. čís.: 511496
Evropský slovník CBRNE
European CBRNE glossary
Třídící znak: 012302Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22301
Kat. čís.: 510177
Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky
Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements
Třídící znak: 012306Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22361
Kat. čís.: 516611
Bezpečnost a odolnost - Krizový management - Směrnice
Security and resilience - Crisis management - Guidelines
Třídící znak: 012307Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16850
Kat. čís.: 509431
Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních
Societal and Citizen Security - Guidance for managingsecurity in healthcare facilities
Třídící znak: 012308Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22311
Kat. čís.: 97157
Ochrana společnosti - Video dohled - Interoperabilita při exportu
Societal security - Video-surveillance - Export interoperability
Třídící znak: 012312Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22313
Kat. čís.: 510405
Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny pro používání ISO 22301
Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance on the use of ISO 22301
Třídící znak: 012316Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22315
Kat. čís.: 509433
Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování
Societal security - Mass evacuation - Guidelines for planning
Třídící znak: 012319Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22397
Kat. čís.: 506550
Ochrana společnosti - Pokyny pro ustanovení partnerských dohod
Societal security - Guidelines for establishing partnering arrangements
Třídící znak: 012340Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 01 2725
Kat. čís.: 40
Směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí
Instructions for colour arrangement of the working environment
Třídící znak: 012725Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11709)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1963  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 11710)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1969  
  
ČSN 01 2802
Kat. čís.: 24085
Atestované referenčné materiály. Termíny a definície
Třídící znak: 012802Datum vydání: 01.04.1987  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 01 2805
Kat. čís.: 24086
Referenčné materiály. Metoda stanovenia homogénnosti disperzných referenčných materiálov
Standard materials Method of determination of homogenity of dispersive standard materials
Třídící znak: 012805Datum vydání: 01.08.1986  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 01 2810
Kat. čís.: 42
Československý analytický normál surového železa
Czechoslovak analytical standard sample for pig iron
Třídící znak: 012810Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 01 2830
Kat. čís.: 44
Československý analytický normál litiny
Czechoslovak analytical standard sample for cast iron
Třídící znak: 012830Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 01 2841
Kat. čís.: 24087
Metrologie. Referenční materiály. Metodika přípravy a atestace referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
Metrology. Standard reference materials. Preparation and attestat attestation of standard reference materials of rocks and mineral raw materials
Třídící znak: 012841Datum vydání: 01.10.1988  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN EN ISO 10628-1
Kat. čís.: 98329
Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 1: Specifikace schémat
Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 1:Specification of diagrams
Třídící znak: 013010Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10628-2
Kat. čís.: 506428
Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky
Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 2: Graphical symbols
Třídící znak: 013010Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15519-1
Kat. čís.: 506430
Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla
Specification for diagrams for process industry - Part 1: General rules
Třídící znak: 013015Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15519-2
Kat. čís.: 506273
Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 2: Měření a řízení
Specification for diagrams for process industry - Part 2: Measurement and control
Třídící znak: 013015Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Další strana >>