OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1537 produktů
Aktuální strana 35 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 5456-3
Kat. čís.: 59381
Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání
Technical drawings - Projection methods - Part 3: Axonometric representation
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-1
Kat. čís.: 59379
Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled
Technical drawings - Projection methods - Part 1: Synopsis
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-4
Kat. čís.: 65878
Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání
Technical drawings - Projection methods - Part 4: Central projection
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7573
Kat. čís.: 506433
Technická dokumentace produktu - Seznamy částí
Technical product documentation - Parts lists
Třídící znak: 013125Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 129-1
Kat. čís.: 507193
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513125)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509899)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN ISO 129-5
Kat. čís.: 507194
Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí
Technical product documentation - Indication of dimensions and tolerances - Part 5: Dimensioning of structural metal work
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15786
Kat. čís.: 512139
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr
Technical drawings - Simplified representation and dimensioning of holes
Třídící znak: 013133Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3040
Kat. čís.: 500592
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones
Třídící znak: 013135Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10579
Kat. čís.: 97038
Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Non-rigid parts
Třídící znak: 013136Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7083
Kat. čís.: 513882
Nová
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry
Třídící znak: 013138Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7083
Kat. čís.: 513132
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry
Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions
Třídící znak: 013138Datum vydání: 01.12.2021Datum zrušení: 01.02.2022 Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1660
Kat. čís.: 509464
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing
Třídící znak: 013139Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5261
Kat. čís.: 59567
Technické výkresy - Zjednodušené označování tyčí a profilů
Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections
Třídící znak: 013142Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15787
Kat. čís.: 66322
Technická dokumentace - Tepelné zpracování součástí z železných kovů - Označování na výkresech
Technical product documentation - Heat-treated ferrous parts - Presentation and indications
Třídící znak: 013146Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15785
Kat. čís.: 66525
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů
Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints
Třídící znak: 013151Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5845-1
Kat. čís.: 59503
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavení - Část 1: Základní ustanovení
Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 1: General principles
Třídící znak: 013152Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5845-2
Kat. čís.: 512143
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku
Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 2: Rivets for aerospace equipment
Třídící znak: 013152Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10135
Kat. čís.: 82133
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)
Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical produkt documentation (TPD)
Třídící znak: 013154Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 86710)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN ISO 2553
Kat. čís.: 510097
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje
Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints
Třídící znak: 013155Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512362)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN 01 3180
Kat. čís.: 24098
Technické výkresy. Kreslení diagramů
Technical drawings. Drawing of graphs
Třídící znak: 013180Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
První strana Předchozí strana  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Další strana >>