OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 39 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 4157-3
Kat. čís.: 58004
Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů
Construction drawings - Designation systems - Part 3: Room identifiers
Třídící znak: 013420Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 3420
Kat. čís.: 70625
Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
Construction drawings - Presentation of general arrangement drawings
Třídící znak: 013420Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN EN ISO 8560
Kat. čís.: 512144
Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek
Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids
Třídící znak: 013420Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7519
Kat. čís.: 51897
Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců
Technical drawings - Construction drawings - General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings
Třídící znak: 013421Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 7518
Kat. čís.: 59824
Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb
Technical drawings - Construction drawings - Simplified representation of demolition and rebuilding
Třídící znak: 013439Datum vydání: 01.10.2000  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11091
Kat. čís.: 59827
Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav
Construction drawings - Landscape drawing practice
Třídící znak: 013448Datum vydání: 01.10.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 3450
Kat. čís.: 74907
Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace
Technical drawings - Installations - Sanitation installations, gas installations
Třídící znak: 013450Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 01 3452
Kat. čís.: 74906
Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení
Technical drawings - Installations - Heating and refrigerating systems
Třídící znak: 013452Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 01 3454
Kat. čís.: 74905
Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace
Technical drawings - Installations - Ventilation and air conditioning systems
Třídící znak: 013454Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 01 3462
Kat. čís.: 16906
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu
Engineering structures drawings. Water supply drawings
Třídící znak: 013462Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 01 3463
Kat. čís.: 21050
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace
Engineering structure drawings - Wastewater engineering drawings
Třídící znak: 013463Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN 01 3464
Kat. čís.: 24139
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
Drawings of engineering structures. External gas pipeline drawings
Třídící znak: 013464Datum vydání: 01.03.1988  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 01 3466
Kat. čís.: 21717
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací
Engineering structures drawings - Road drawings
Třídící znak: 013466Datum vydání: 01.07.1997  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 01 3467
Kat. čís.: 24141
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
Drawings of engineering structures. Drawing of bridges
Třídící znak: 013467Datum vydání: 01.05.1986  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 01 3469
Kat. čís.: 79955
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část
Engineering structures drawings - Drawings of water works and water power structures - Constructional part
Třídící znak: 013469Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 01 3473
Kat. čís.: 24143
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací
Drawings of melioration works
Třídící znak: 013473Datum vydání: 01.12.1989  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 01 3481
Kat. čís.: 24145
Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
Building drawings. Drawing of concrete structures
Třídící znak: 013481Datum vydání: 01.07.1988  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 52078)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.1998  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 60035)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
ČSN EN ISO 4172
Kat. čís.: 51895
Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
Technical drawings - Construction drawings - Drawings for the assembly of prefabricated structures
Třídící znak: 013481Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 7437
Kat. čís.: 51896
Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components
Třídící znak: 013481Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 3766
Kat. čís.: 71662
Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement
Třídící znak: 013481Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Další strana >>