OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 41 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 14617-9
Kat. čís.: 69506
Grafické značky pro schémata - Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory
Graphical symbols for diagrams - Part 9: Pumps, compressors and fans
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-8
Kat. čís.: 69507
Grafické značky pro schémata - Část 8: Ventily a tlumiče
Graphical symbols for diagrams - Part 8: Valves and dampers
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-5
Kat. čís.: 69251
Grafické značky pro schémata - Část 5: Měřicí a řídicí zařízení
Graphical symbols for diagrams - Part 5: Measurement and control devices
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-7
Kat. čís.: 69264
Grafické značky pro schémata - Část 7: Základní mechanické komponenty
Graphical symbols for diagrams - Part 7: Basic mechanical components
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-6
Kat. čís.: 69265
Grafické značky pro schémata - Část 6: Měřicí a řídicí funkce
Graphical symbols for diagrams - Part 6: Measurement and control functions
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-2
Kat. čís.: 68529
Grafické značky pro schémata - Část 2: Značky všeobecného použití
Graphical symbols for diagrams - Part 2: Symbols having general application
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-11
Kat. čís.: 68530
Grafické značky pro schémata - Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje
Graphical symbols for diagrams - Part 11: Devices for heat transfer and heat engines
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-12
Kat. čís.: 68531
Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání
Graphical symbols for diagrams - Part 12: Devices for separating, purification and mixing
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81346-1
Kat. čís.: 85601
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla
Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules
Třídící znak: 013710Datum vydání: 01.04.2010Datum zrušení: 04.05.2025 Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516281)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.02.2023Datum zrušení:  04.05.2025 
  
ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2
Kat. čís.: 512640
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd
Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations Part 2: Classification of objects and codes for classes
Třídící znak: 013710Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 81346-12
Kat. čís.: 512418
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov
Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 12: Construction works and building services
Třídící znak: 013710Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 81346-1 ed. 2
Kat. čís.: 516271
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla
Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules
Třídící znak: 013710Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62023 ed. 2
Kat. čís.: 90729
Strukturování technické informace a dokumentace
Structuring of technical information and documentation
Třídící znak: 013711Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11005
Kat. čís.: 506272
Technická dokumentace produktu - Užívání hlavních dokumentů
Technical product documentation - Use of main documents
Třídící znak: 013712Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61360-1 ed. 3
Kat. čís.: 504461
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem - Část 1: Definice - Zásady a metody
Standard data elements types with associated classification scheme - Part 1: Definitions - Principles and methods
Třídící znak: 013720Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61360-6
Kat. čís.: 502135
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 6: Pokyny pro zajištění kvality společného datového slovníku (IEC CDD)
Standard data elements types with associated classification scheme for electric components - Part 6: IEC Common Data Dictionary (IEC CDD) quality guidelines
Třídící znak: 013720Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61360-2 ed. 2
Kat. čís.: 93333
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Adresářové schéma EXPRESS
Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 2: EXPRESS dictionary schema
Třídící znak: 013720Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 1876 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61360-5
Kat. čís.: 72218
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku EXPRESS
Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 5: Extensions to the EXPRESS dictionary schema
Třídící znak: 013720Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61355-1 ed. 2
Kat. čís.: 82618
Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění
Classification and designation of documents for plants, systems and equipment - Part 1: Rules and classification tables
Třídící znak: 013721Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62569-1
Kat. čís.: 504463
Obecná specifikace informace o produktech podle vlastností - Část 1: Zásady a metody
Generic specification of information on products by properties - Part 1: Principles and methods
Třídící znak: 013725Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Další strana >>