OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 43 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61082-1 ed. 3
Kat. čís.: 98230
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla
Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules
Třídící znak: 013780Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505816)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2018  
  
ČSN EN 62027 ed. 2
Kat. čís.: 90727
Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí
Preparation of object lists, including parts lists
Třídící znak: 013781Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 82079-1
Kat. čís.: 92670
Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky
Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements
Třídící znak: 013782Datum vydání: 01.05.2013Datum zrušení: 03.04.2023 Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 511126)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.10.2020Datum zrušení:  03.04.2023 
  
ČSN EN IEC/IEEE 82079-1 ed. 2
Kat. čís.: 511125
Příprava informací pro použití (návodů k použití) produktů - Část 1: Zásady a obecné požadavky
Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements
Třídící znak: 013782Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60848 ed. 2
Kat. čís.: 94370
Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy
GRAFCET specification language for sequential function charts
Třídící znak: 013783Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62744
Kat. čís.: 97478
Znázornění stavů předmětů grafickými značkami
Representation of states of objects by graphical symbols
Třídící znak: 013783Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 81714-2 ed. 2
Kat. čís.: 79314
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 2: Specification for graphical symbols in a computer sensible form, including graphical symbols for a reference library, and requirements for their interchange
Třídící znak: 013790Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81714-3
Kat. čís.: 63493
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 3: Classification of connect nodes, networks and their encoding
Třídící znak: 013790Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 81714-1
Kat. čís.: 87226
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules
Třídící znak: 013790Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61286
Kat. čís.: 67897
Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací
Information technology - Coded graphic character set for use in the preparation of documents used in electrotechnology and for information interchange
Třídící znak: 013792Datum vydání: 01.08.2003    Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 6196-3
Kat. čís.: 54253
Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu
Micrographics - Vocabulary - Part 3: Film processing
Třídící znak: 013800Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6196-1
Kat. čís.: 18820
Mikrografie - Slovník - Část 1: Obecné termíny
Micrographics. Vocabulary. Part 1: General terms
Třídící znak: 013800Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN ISO 6196-2
Kat. čís.: 18821
Mikrografie - Slovník - Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování
Micrographics. Vocabulary. Images positions and methods of recording
Třídící znak: 013800Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN ISO 6196-5
Kat. čís.: 18822
Mikrografie - Slovník - Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola
Micrographics. Vocabulary. Part 5: Quality of images, legibility, inspection
Třídící znak: 013800Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN ISO 6196-6
Kat. čís.: 18823
Mikrografie - Slovník - Část 6: Přístroje
Micrographics. Vocabulary. Part 5: Equipment
Třídící znak: 013800Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
ČSN ISO 6196-7
Kat. čís.: 18824
Mikrografie - Slovník - Část 7: Mikrografie ve zpracování dat
Micrographics. Vocabulary. Part 7: Computer micrographics
Třídící znak: 013800Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN 01 3801
Kat. čís.: 24160
Reprografie. Názvosloví v reprografii
Reprography. Terminology
Třídící znak: 013801Datum vydání: 01.12.1991  Náhled normy Cena: 1147 Kč
  
ČSN 01 3805
Kat. čís.: 24161
Reprografie. Symboly na mikrografických médiích a technické předlohy
Třídící znak: 013805Datum vydání: 01.04.1989  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN 01 3807
Kat. čís.: 24162
Reprografie. Značky pro technologická schémata v reprografii
Reprography. Flowchart symbols in reprography
Třídící znak: 013807Datum vydání:   Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN 01 3810
Kat. čís.: 75
Reprografie. Měřítka zobrazení
Reprography. Image scale
Třídící znak: 013810Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
První strana Předchozí strana  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  Další strana >>