OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 42 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61666 ed. 2
Kat. čís.: 88136
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému
Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system
Třídící znak: 013730Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514309)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN 61175-1
Kat. čís.: 99464
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla
Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Designation of signals - Part 1: Basic rules
Třídící znak: 013731Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62491
Kat. čís.: 83000
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil
Industrial systems, installation and equipment and industrial products - Labelling of cables and cores
Třídící znak: 013733Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 82045-1
Kat. čís.: 65334
Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody
Document management - Part 1: Principles and methods
Třídící znak: 013740Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 82045-2
Kat. čís.: 74100
Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model
Document management - Part 2: Metadata elements and information reference model
Třídící znak: 013740Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 1876 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62507-1
Kat. čís.: 89011
Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací - Požadavky - Část 1: Zásady a metody
Identifications systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods
Třídící znak: 013745Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62656-5
Kat. čís.: 503501
Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 5: Rozhraní pro popis činností
Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 5: Interface for activity description
Třídící znak: 013746Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62656-1
Kat. čís.: 97608
Normalizovaný produktový registr a přenos dat tabulkovými procesory - Část 1: Logická struktura datových polí
Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcel
Třídící znak: 013746Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 2176 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62656-8
Kat. čís.: 511263
Normalizovaný produktový registr a přenos datovými poli - Část 8: Rozhraní webové služby pro datová pole
Standardized product ontology register and transfer by data parcels - Part 8: Web service interface for data parcels
Třídící znak: 013746Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61691-3-3
Kat. čís.: 64774
Jazyky pro popis chování systému - Část 3-3: Syntéza v jazyku VHDL
Behavioural languages - Part 3-3: Synthesis in VHDL
Třídící znak: 013750Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61691-2
Kat. čís.: 64776
Jazyky pro popis chování systému - Část 2: Víceúrovňový systém pro modely se vzájemnou operační součinností v jazyku VHDL
Behavioural languages - Part 2: VHDL multilogic system for model interoperability
Třídící znak: 013750Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61926-1
Kat. čís.: 60225
Automatizované konstruování - Část 1: Normalizovaný testovací jazyk pro všechny systémy - Společný krácený testovací jazyk pro všechny systémy (C/ATLAS)
Design automation - Part 1: Standard test language for all systems - Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS)
Třídící znak: 013751Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61690-2
Kat. čís.: 60614
Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 2: Verze 4 0 0
Electronic Design Interchange Format (EDIF) - Part 2: Version 4 0 0
Třídící znak: 013752Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61690-1
Kat. čís.: 60615
Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 1: Verze 3 0 0
Electronic Design Interchange Format (EDIF) - Part 1: Version 3 0 0
Třídící znak: 013752Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61523-1
Kat. čís.: 65616
Normy pro výpočet zpoždění a výkonu při návrhu čipů - Část 1: Systémy pro výpočet zpoždění a výkonu integrovaných obvodů
Delay and power calculation standards - Part 1: Integrated circuit delay and power calculation systems
Třídící znak: 013756Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 70 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 80416-2
Kat. čís.: 64721
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek
Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 2: Form and use of arrows
Třídící znak: 013765Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 80416-3
Kat. čís.: 67602
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek
Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 3: Guidelines for the application of graphical symbols
Třídící znak: 013765Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90083)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.02.2012  
  
ČSN EN 80416-1 ed. 2
Kat. čís.: 84182
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci
Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 1: Creation of graphical symbols for registration
Třídící znak: 013765Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 80416-4
Kat. čís.: 80279
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony)
Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 4: Guidelines for the adaptation of graphical symbols for use on screens and displays (icons)
Třídící znak: 013765Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 62648
Kat. čís.: 92507
Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC
Graphical symbols for use on equipment - Guidelines for the inclusion of graphical symbols in IEC publications
Třídící znak: 013766Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513222)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
První strana Předchozí strana  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  Další strana >>