OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 40 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3766
Kat. čís.: 71662
Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement
Třídící znak: 013481Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 3487
Kat. čís.: 32695
Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií
Drawings of building engineering structures. Drawings of building timber structures
Třídící znak: 013487Datum vydání: 01.02.1987  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
ČSN 01 3489
Kat. čís.: 24148
Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
Building drawings. Technical drawings for stone designs
Třídící znak: 013489Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 599 Kč
  
ČSN 01 3495
Kat. čís.: 21670
Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb
Building drawings - Fire protection drawings
Třídící znak: 013495Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN EN ISO 6414
Kat. čís.: 513597
Technická dokumentace produktu (TPD) - Technické výkresy výrobků ze skla
Technical product documentation (TPD) - Technical drawings for glassware
Třídící znak: 013510Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17599
Kat. čís.: 514668
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální modelování mechanických produktů
Technical product documentation (TPD) - General requirements of digital mock-up for mechanical products
Třídící znak: 013550Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21143
Kat. čís.: 514673
Technická dokumentace produktu - Požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže mechanických produktů
Technical product documentation - Requirements for digital mock-up virtual assembly test for mechanical products
Třídící znak: 013551Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8887-1
Kat. čís.: 514671
Technická dokumentace produktu - Návrhy pro výrobu, montáž, demontáž a zpracování po ukončení životnosti - Část 1: Obecné pojmy a požadavky
Technical product documentation - Design for manufacturing, assembling, disassembling and end-of-life processing - Part 1: General concepts and requirements
Třídící znak: 013570Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 3610
Kat. čís.: 81722
Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
Drawings in woodworking industry
Třídící znak: 013610Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN ISO 3511-3
Kat. čís.: 74716
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení
Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 3: Detailed symbols for instrument interconnection diagrams
Třídící znak: 013620Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3511-1
Kat. čís.: 74742
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky
Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 1: Basic requirements
Třídící znak: 013620Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3511-2
Kat. čís.: 74743
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků
Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 2: Extension of basic requirements
Třídící znak: 013620Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3511-4
Kat. čís.: 74744
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce
Industrial process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 4: Basic symbols for process computer, interface, and shared display/control functions
Třídící znak: 013620Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-1
Kat. čís.: 76536
Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky
Graphical symbols for diagrams - Part 1: General information and indexes
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-14
Kat. čís.: 73908
Grafické značky pro schémata - Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem
Graphical symbols for diagrams - Part 14: Devices for transport and handling of material
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-13
Kat. čís.: 73909
Grafické značky pro schémata - Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu
Graphical symbols for diagrams - Part 13: Devices for material processing
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-10
Kat. čís.: 69068
Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin
Graphical symbols for diagrams - Part 10: Fluid power converters
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-3
Kat. čís.: 68801
Grafické značky pro schémata - Část 3: Spojení a související zařízení
Graphical symbols for diagrams - Part 3: Connections and related devices
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-4
Kat. čís.: 68802
Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení
Graphical symbols for diagrams - Part 4: Actuators and related devices
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14617-15
Kat. čís.: 68803
Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí
Graphical symbols for diagrams - Part 15: Installation diagrams and network maps
Třídící znak: 013630Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Další strana >>