OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1565 produktů
Aktuální strana 36 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 128-15
Kat. čís.: 506270
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí
Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 15: Presentation of shipbuilding drawings
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 128-43
Kat. čís.: 506269
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 43: Projection methods in building drawings
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.12.2018Datum zrušení: 01.10.2023 Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 128-1
Kat. čís.: 512332
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky
Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 1: Introduction and fundamental requirements
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 128-100
Kat. čís.: 512335
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík
Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 100: Index
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 128-2
Kat. čís.: 516607
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 128-3
Kat. čís.: 517749
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy
Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-1
Kat. čís.: 506275
Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-2
Kat. čís.: 61092
Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky
Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet, numeral and marks
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-3
Kat. čís.: 61093
Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda
Technical product documentation - Lettering - Part 2: Greek alphabet
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-4
Kat. čís.: 61094
Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy
Technical product documentation - Lettering - Part 4: Diacritical and particular marks for the Latin alphabet
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-5
Kat. čís.: 54981
Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD
Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-6
Kat. čís.: 61091
Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice
Technical product documentation - Lettering - Part 6: Cyrillic alphabet
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16016
Kat. čís.: 506431
Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
Technical product documentation - Protection notices for restricting the use of documents and products
Třídící znak: 013116Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-1
Kat. čís.: 59379
Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled
Technical drawings - Projection methods - Part 1: Synopsis
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-2
Kat. čís.: 59380
Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání
Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic representation
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-3
Kat. čís.: 59381
Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání
Technical drawings - Projection methods - Part 3: Axonometric representation
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-4
Kat. čís.: 65878
Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání
Technical drawings - Projection methods - Part 4: Central projection
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7573
Kat. čís.: 506433
Technická dokumentace produktu - Seznamy částí
Technical product documentation - Parts lists
Třídící znak: 013125Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 129-4
Kat. čís.: 513884
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 4: Kótování na výkresech pro stavbu plavidel
Technical product documentation (TPD) - Indication of dimensions and tolerances - Part 4: Dimensioning of shipbuilding drawings
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 129-5
Kat. čís.: 507194
Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí
Technical product documentation - Indication of dimensions and tolerances - Part 5: Dimensioning of structural metal work
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Další strana >>