OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 36 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3098-2
Kat. čís.: 61092
Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky
Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet, numeral and marks
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-3
Kat. čís.: 61093
Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda
Technical product documentation - Lettering - Part 2: Greek alphabet
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-4
Kat. čís.: 61094
Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy
Technical product documentation - Lettering - Part 4: Diacritical and particular marks for the Latin alphabet
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-5
Kat. čís.: 54981
Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD
Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16016
Kat. čís.: 506431
Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
Technical product documentation - Protection notices for restricting the use of documents and products
Třídící znak: 013116Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-2
Kat. čís.: 59380
Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání
Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic representation
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-3
Kat. čís.: 59381
Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání
Technical drawings - Projection methods - Part 3: Axonometric representation
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-1
Kat. čís.: 59379
Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled
Technical drawings - Projection methods - Part 1: Synopsis
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-4
Kat. čís.: 65878
Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání
Technical drawings - Projection methods - Part 4: Central projection
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7573
Kat. čís.: 506433
Technická dokumentace produktu - Seznamy částí
Technical product documentation - Parts lists
Třídící znak: 013125Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 129-1
Kat. čís.: 507193
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513125)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509899)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN ISO 129-5
Kat. čís.: 507194
Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí
Technical product documentation - Indication of dimensions and tolerances - Part 5: Dimensioning of structural metal work
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 129-4
Kat. čís.: 513884
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 4: Kótování na výkresech pro stavbu plavidel
Technical product documentation (TPD) - Indication of dimensions and tolerances - Part 4: Dimensioning of shipbuilding drawings
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15786
Kat. čís.: 512139
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr
Technical drawings - Simplified representation and dimensioning of holes
Třídící znak: 013133Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3040
Kat. čís.: 514679
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužely
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones
Třídící znak: 013135Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10579
Kat. čís.: 97038
Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Non-rigid parts
Třídící znak: 013136Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7083
Kat. čís.: 513882
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry
Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions
Třídící znak: 013138Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1660
Kat. čís.: 509464
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing
Třídící znak: 013139Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5261
Kat. čís.: 59567
Technické výkresy - Zjednodušené označování tyčí a profilů
Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections
Třídící znak: 013142Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15787
Kat. čís.: 514669
Technická dokumentace produktu - Tepelné zpracování součástí ze železných kovů - Zobrazování a označování
Technical product documentation - Heat-treated ferrous parts - Presentation and indications
Třídící znak: 013146Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Další strana >>