OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1537 produktů
Aktuální strana 36 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11442
Kat. čís.: 77055
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty
Technical product documentation - Document management
Třídící znak: 013196Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506721)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN ISO 13715
Kat. čís.: 513596
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning
Třídící znak: 013205Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 26909
Kat. čís.: 86519
Pružiny - Terminologie
Springs - Vocabulary (ISO 26909:2009)
Třídící znak: 013210Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2162-1
Kat. čís.: 51752
Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 1: Zobrazování
Technical product documentation - Springs - Part 1: Simplified representation
Třídící znak: 013210Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2162-2
Kat. čís.: 51753
Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné
Technical product documentation - Springs - Part 2: Presentation of data for cylindrical helical compression springs
Třídící znak: 013210Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 58422)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2000  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 98743)Cena: Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
ČSN EN ISO 6410-2
Kat. čís.: 50795
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 2: Závitové vložky
Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 2: Screw thread inserts
Třídící znak: 013213Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6410-1
Kat. čís.: 50796
Technické výkresy - Závity a závitové části - Všeobecná pravidla
Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 1: General conventions
Třídící znak: 013213Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6410-3
Kat. čís.: 512787
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování
Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representation
Třídící znak: 013213Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 2203
Kat. čís.: 16702
Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol
Technical drawings. Conventional representation of gears
Třídící znak: 013215Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 52695)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.1998  
  
ČSN 01 3216
Kat. čís.: 68
Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol
Gears. Information to be given on drawings
Třídící znak: 013216Datum vydání:   Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11724)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.10.1984  
  
ČSN 01 3218
Kat. čís.: 24101
Výkresy ve strojírenství. Výkresy řetězových kol
Drawings of chain wheels
Třídící znak: 013218Datum vydání: 01.03.1988  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 8826-1
Kat. čís.: 20260
Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 1: Schematické zobrazování - Obecné zásady (ISO 8826-1:1989)
Technical drawings. Rolling bearings. Part 1: General simplified representation (ISO 8826-1:1989)
Třídící znak: 013222Datum vydání: 01.11.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8826-2
Kat. čís.: 55277
Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 2: Podrobné schematické zobrazování
Technical drawings - Rolling bearings - Part 2: Detailed simplified representation
Třídící znak: 013222Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3952-4
Kat. čís.: 55333
Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4
Kinematic diagram - Grafical symbols - Part 4
Třídící znak: 013226Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 56090)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1999  
  
ČSN EN ISO 3952-1
Kat. čís.: 21579
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1
Technical drawings - Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 1
Třídící znak: 013226Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 71956)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2005  
  
ČSN EN ISO 3952-2
Kat. čís.: 21580
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 2
Technical drawings - Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 2
Třídící znak: 013226Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3952-3
Kat. čís.: 21581
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 3
Technical drawings - Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 3
Třídící znak: 013226Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6413
Kat. čís.: 506553
Technická dokumentace produktu - Znázornění drážkování a ozubení
Technical product documentation - Representation of splines and serrations
Třídící znak: 013228Datum vydání: 01.04.2019Datum zrušení: 01.03.2022 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6413
Kat. čís.: 513598
Nová
Technická dokumentace produktu - Zobrazování drážkování a jemného drážkování
Třídící znak: 013228Datum vydání: 01.02.2022    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9222-2
Kat. čís.: 15498
Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování
Technical drawings - Seals for dynamic application - Part 2: Detailed simplified representation
Třídící znak: 013235Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19084)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
První strana Předchozí strana  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  Další strana >>