OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 38 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3952-1
Kat. čís.: 21579
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1
Technical drawings - Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 1
Třídící znak: 013226Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 71956)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2005  
  
ČSN EN ISO 3952-2
Kat. čís.: 21580
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 2
Technical drawings - Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 2
Třídící znak: 013226Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3952-3
Kat. čís.: 21581
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 3
Technical drawings - Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 3
Třídící znak: 013226Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6413
Kat. čís.: 513598
Technická dokumentace produktu - Zobrazování drážkování a jemného drážkování
Technical product documentation - Representation of splines and serrations
Třídící znak: 013228Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9222-2
Kat. čís.: 15498
Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování
Technical drawings - Seals for dynamic application - Part 2: Detailed simplified representation
Třídící znak: 013235Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19084)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN ISO 9222-1
Kat. čís.: 15499
Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady
Technical drawings. Seals for dynamic application. Part 1: General simplified representation
Třídící znak: 013235Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19083)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN EN ISO 6411
Kat. čís.: 54877
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků
Technical drawings - Simplified representation of centre holes
Třídící znak: 013240Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 56704)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1999  
  
ČSN ISO 13444
Kat. čís.: 506264
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování
Technical product documentation (TPD) - Dimensioning and indication of knurling
Třídící znak: 013242Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6412-2
Kat. čís.: 512141
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení
Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 2: Isometric projection
Třídící znak: 013245Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6412-3
Kat. čís.: 512142
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy
Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems
Třídící znak: 013245Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6412-1
Kat. čís.: 512140
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení
Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 1: General rules and orthogonal representation
Třídící znak: 013245Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9431
Kat. čís.: 59826
Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title block on drawing sheets
Třídící znak: 013403Datum vydání: 01.10.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6284
Kat. čís.: 59823
Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
Construction drawings - Indication of limit deviations
Třídící znak: 013405Datum vydání: 01.10.2000  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 3405
Kat. čís.: 24116
Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
Třídící znak: 013405Datum vydání: 01.05.1989  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 01 3406
Kat. čís.: 98479
Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech
Building drawings - Symbols of building materials in sections
Třídící znak: 013406Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 500078)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2016  
  
ČSN 01 3410
Kat. čís.: 95906
Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy
Large scale maps - Base and thematic maps
Třídící znak: 013410Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 01 3411
Kat. čís.: 24119
Mapy velkých meřítek. Kreslení a značky
Třídící znak: 013411Datum vydání: 01.11.1990  Náhled normy Cena: 715 Kč
  
ČSN 01 3419
Kat. čís.: 24120
Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
Construction drawings. Mark out drawings of buildings
Třídící znak: 013419Datum vydání: 01.04.1988  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN ISO 4157-1
Kat. čís.: 58002
Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings and parts of buildings
Třídící znak: 013420Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4157-2
Kat. čís.: 58003
Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností
Construction drawings - Designation systems - Part 2: Room names and numbers
Třídící znak: 013420Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  Další strana >>