OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 37 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15785
Kat. čís.: 66525
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů
Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints
Třídící znak: 013151Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5845-1
Kat. čís.: 59503
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavení - Část 1: Základní ustanovení
Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 1: General principles
Třídící znak: 013152Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5845-2
Kat. čís.: 512143
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku
Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 2: Rivets for aerospace equipment
Třídící znak: 013152Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10135
Kat. čís.: 82133
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)
Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical produkt documentation (TPD)
Třídící znak: 013154Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 86710)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN ISO 2553
Kat. čís.: 510097
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje
Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints
Třídící znak: 013155Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512362)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN 01 3180
Kat. čís.: 24098
Technické výkresy. Kreslení diagramů
Technical drawings. Drawing of graphs
Třídící znak: 013180Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 11442
Kat. čís.: 77055
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty
Technical product documentation - Document management
Třídící znak: 013196Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506721)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN ISO 13715
Kat. čís.: 513596
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning
Třídící znak: 013205Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515717)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2022  
  
ČSN EN ISO 2162-1
Kat. čís.: 51752
Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 1: Zobrazování
Technical product documentation - Springs - Part 1: Simplified representation
Třídící znak: 013210Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2162-2
Kat. čís.: 51753
Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné
Technical product documentation - Springs - Part 2: Presentation of data for cylindrical helical compression springs
Třídící znak: 013210Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 58422)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2000  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 98743)Cena: Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
ČSN EN ISO 26909
Kat. čís.: 86519
Pružiny - Terminologie
Springs - Vocabulary (ISO 26909:2009)
Třídící znak: 013210Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6410-2
Kat. čís.: 50795
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 2: Závitové vložky
Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 2: Screw thread inserts
Třídící znak: 013213Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6410-1
Kat. čís.: 50796
Technické výkresy - Závity a závitové části - Všeobecná pravidla
Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 1: General conventions
Třídící znak: 013213Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6410-3
Kat. čís.: 514680
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazení
Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representation
Třídící znak: 013213Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2203
Kat. čís.: 16702
Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol
Technical drawings. Conventional representation of gears
Třídící znak: 013215Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 52695)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.1998  
  
ČSN 01 3216
Kat. čís.: 68
Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol
Gears. Information to be given on drawings
Třídící znak: 013216Datum vydání:   Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11724)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.10.1984  
  
ČSN 01 3218
Kat. čís.: 24101
Výkresy ve strojírenství. Výkresy řetězových kol
Drawings of chain wheels
Třídící znak: 013218Datum vydání: 01.03.1988  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 8826-1
Kat. čís.: 20260
Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 1: Schematické zobrazování - Obecné zásady (ISO 8826-1:1989)
Technical drawings. Rolling bearings. Part 1: General simplified representation (ISO 8826-1:1989)
Třídící znak: 013222Datum vydání: 01.11.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8826-2
Kat. čís.: 55277
Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 2: Podrobné schematické zobrazování
Technical drawings - Rolling bearings - Part 2: Detailed simplified representation
Třídící znak: 013222Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3952-4
Kat. čís.: 55333
Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4
Kinematic diagram - Grafical symbols - Part 4
Třídící znak: 013226Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 56090)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1999  
  
První strana Předchozí strana  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Další strana >>