OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1571 produktů
Aktuální strana 37 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 7573
Kat. čís.: 506433
Technická dokumentace produktu - Seznamy částí
Technical product documentation - Parts lists
Třídící znak: 013125Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 129-4
Kat. čís.: 513884
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 4: Kótování na výkresech pro stavbu plavidel
Technical product documentation (TPD) - Indication of dimensions and tolerances - Part 4: Dimensioning of shipbuilding drawings
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 129-5
Kat. čís.: 507194
Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí
Technical product documentation - Indication of dimensions and tolerances - Part 5: Dimensioning of structural metal work
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 129-1
Kat. čís.: 507193
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles
Třídící znak: 013130Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513125)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509899)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN ISO 15786
Kat. čís.: 512139
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr
Technical drawings - Simplified representation and dimensioning of holes
Třídící znak: 013133Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3040
Kat. čís.: 514679
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužely
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones
Třídící znak: 013135Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10579
Kat. čís.: 97038
Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Non-rigid parts
Třídící znak: 013136Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7083
Kat. čís.: 513882
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry
Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions
Třídící znak: 013138Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1660
Kat. čís.: 509464
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing
Třídící znak: 013139Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5261
Kat. čís.: 59567
Technické výkresy - Zjednodušené označování tyčí a profilů
Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections
Třídící znak: 013142Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15787
Kat. čís.: 514669
Technická dokumentace produktu - Tepelné zpracování součástí ze železných kovů - Zobrazování a označování
Technical product documentation - Heat-treated ferrous parts - Presentation and indications
Třídící znak: 013146Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15785
Kat. čís.: 66525
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů
Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints
Třídící znak: 013151Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5845-1
Kat. čís.: 59503
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavení - Část 1: Základní ustanovení
Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 1: General principles
Třídící znak: 013152Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5845-2
Kat. čís.: 512143
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku
Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 2: Rivets for aerospace equipment
Třídící znak: 013152Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10135
Kat. čís.: 82133
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)
Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical produkt documentation (TPD)
Třídící znak: 013154Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 86710)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN ISO 2553
Kat. čís.: 510097
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje
Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints
Třídící znak: 013155Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512362)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN ISO 16792
Kat. čís.: 516403
Technická dokumentace produktu - Postupy zpracování digitálních dat definujících produkt
Technical product documentation - Digital product definition data practices
Třídící znak: 013160Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 3180
Kat. čís.: 24098
Technické výkresy. Kreslení diagramů
Technical drawings. Drawing of graphs
Třídící znak: 013180Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 11442
Kat. čís.: 77055
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty
Technical product documentation - Document management
Třídící znak: 013196Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506721)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN ISO 13715
Kat. čís.: 513596
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning
Třídící znak: 013205Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515717)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2022  
  
První strana Předchozí strana  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Další strana >>