OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1537 produktů
Aktuální strana 34 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 6428
Kat. čís.: 59502
Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
Technical drawings - Requirements for microcopying
Třídící znak: 013105Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6433
Kat. čís.: 506429
Technická dokumentace produktu - Odkazy částí
Technical product documentation - Part references
Třídící znak: 013108Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5457
Kat. čís.: 57882
Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů
Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets
Třídící znak: 013110Datum vydání: 01.02.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 87122)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2010  
  
ČSN 01 3111
Kat. čís.: 24092
Technické výkresy. Skládání výkresů
Technical drawings. Folding of drawings
Třídící znak: 013111Datum vydání: 01.11.1985  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 5455
Kat. čís.: 15500
Technické výkresy. Měřítka
Technical drawings. Scales
Třídící znak: 013112Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19081)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN EN ISO 7200
Kat. čís.: 71206
Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů
Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers
Třídící znak: 013113Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506719)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN ISO 128-43
Kat. čís.: 506269
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 43: Projection methods in building drawings
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 128-15
Kat. čís.: 506270
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí
Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 15: Presentation of shipbuilding drawings
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 128-1
Kat. čís.: 512332
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky
Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 1: Introduction and fundamental requirements
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 128-2
Kat. čís.: 512333
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 128-3
Kat. čís.: 512334
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy
Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 128-100
Kat. čís.: 512335
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík
Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 100: Index
Třídící znak: 013114Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-1
Kat. čís.: 506275
Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-5
Kat. čís.: 54981
Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD
Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-6
Kat. čís.: 61091
Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice
Technical product documentation - Lettering - Part 6: Cyrillic alphabet
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-2
Kat. čís.: 61092
Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky
Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet, numeral and marks
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-3
Kat. čís.: 61093
Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda
Technical product documentation - Lettering - Part 2: Greek alphabet
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3098-4
Kat. čís.: 61094
Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy
Technical product documentation - Lettering - Part 4: Diacritical and particular marks for the Latin alphabet
Třídící znak: 013115Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16016
Kat. čís.: 506431
Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
Technical product documentation - Protection notices for restricting the use of documents and products
Třídící znak: 013116Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5456-2
Kat. čís.: 59380
Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání
Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic representation
Třídící znak: 013123Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  Další strana >>