OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 32 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO/ASTM 52915
Kat. čís.: 510567
Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrobu (AMF) Verze 1.2
Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2
Třídící znak: 011825Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52901
Kat. čís.: 506552
Aditivní výroba - Základní principy - Požadavky na nakupované součásti z aditivní výroby
Additive manufacturing - General principles - Requirements for purchased AM parts
Třídící znak: 011827Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52902
Kat. čís.: 509183
Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů
Additive manufacturing - Test artifacts - Geometric capability assessment of additive manufacturing systems
Třídící znak: 011828Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52907
Kat. čís.: 509936
Aditivní výroba - Vstupní materiály - Metody charakterizace kovových prášků
Additive manufacturing - Feedstock materials - Methods to characterize metal powders
Třídící znak: 011829Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52911-1
Kat. čís.: 510067
Aditivní výroba - Konstrukce - Část 1: Fúze kovů na bázi práškového podkladu
Additive manufacturing - Design - Part 1: Laser-based powder bed fusion of metals
Třídící znak: 011830Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52910
Kat. čís.: 509173
Aditivní výroba - Návrh - Požadavky, směrnice a doporučení
Additive manufacturing - Design - Requirements, guidelines and recommendations
Třídící znak: 011830Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 52911-2
Kat. čís.: 509182
Aditivní výroba - Konstrukce - Část 2: Laserová fúze polymerů s práškovým ložem
Additive manufacturing - Design - Part 2: Laser-based powder bed fusion of polymers
Třídící znak: 011830Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52904
Kat. čís.: 511007
Aditivní výroba - Vlastnosti a výkon procesu - Postup pro splnění požadavků kritických aplikací při použití procesu kovové fúze na bázi práškového lože
Additive manufacturing - Process characteristics and performance - Practice for metal powder bed fusion process to meet critical applications
Třídící znak: 011831Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 80004-11
Kat. čís.: 511268
Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms
Třídící znak: 012003Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 80004-13
Kat. čís.: 511269
Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials
Třídící znak: 012003Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6
Kat. čís.: 512788
Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektů
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization
Třídící znak: 012003Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8
Kat. čís.: 512069
Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes
Třídící znak: 012003Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 80004-3
Kat. čís.: 512070
Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nanoobjects
Třídící znak: 012003Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4
Kat. čís.: 500771
Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials
Třídící znak: 012003Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 80004-1
Kat. čís.: 502025
Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny
Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms
Třídící znak: 012003Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 12901-2
Kat. čís.: 99659
Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding
Nanotechnologies - Occupational risk management applied to engineered nanomaterials - Part 2: Use of the control banding approach
Třídící znak: 012004Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 13830
Kat. čís.: 96398
Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty
Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects
Třídící znak: 012006Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16937
Kat. čís.: 500617
Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií
Nanotechnologies - Guidance for the responsible development of nanotechnologies
Třídící znak: 012007Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17010
Kat. čís.: 502027
Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují
Nanotechnologies - Guidance on measurands for characterising nano-objects and materials that contain them
Třídící znak: 012007Datum vydání: 01.06.2017Datum zrušení: 01.03.2023 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21363
Kat. čís.: 514632
Nanotechnologie - Měření distribuce velikosti a tvaru částic transmisní elektronovou mikroskopií
Nanotechnologies - Measurements of particle size and shape distributions by transmission electron microscopy
Třídící znak: 012008Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Další strana >>