OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1537 produktů
Aktuální strana 30 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11664-2
Kat. čís.: 88768
Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE
Colorimetry - Part 2: CIE standard illuminants (ISO 11664- 2:2007)
Třídící znak: 011720Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/CIE 11664-1
Kat. čís.: 508548
Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE
Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric observers
Třídící znak: 011720Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/CIE 11664-3
Kat. čís.: 508549
Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky
Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus values
Třídící znak: 011720Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/CIE 11664-4
Kat. čís.: 508550
Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*
Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* colour space
Třídící znak: 011720Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11664-5
Kat. čís.: 501617
Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u', v'
Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram
Třídící znak: 011720Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11664-6
Kat. čís.: 501130
Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu
Colorimetry - Part 6: CIEDE2000 Colour-difference formula
Třídící znak: 011720Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18314-4
Kat. čís.: 513261
Nová
Analytická kolorimetrie - Část 4: Metamerický index u párů vzorků při změně druhu světla
Třídící znak: 011730Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18314-1
Kat. čís.: 506547
Analytická kolorimetrie - Část 1: Praktické měření barevnosti
Analytical colorimetry - Part 1: Practical colour measurement
Třídící znak: 011730Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18314-2
Kat. čís.: 506548
Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, kryvost
Analytical colorimetry - Part 2: Saunderson correction, solutions of the Kubelka-Munk equation, tinting strength, hiding power
Třídící znak: 011730Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18314-3
Kat. čís.: 506549
Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy
Analytical colorimetry - Part 3: Special indices
Třídící znak: 011730Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52941
Kat. čís.: 512056
Aditivní výroba - Výkon a spolehlivost systému - Akceptační testy pro laserové fúzní stroje s kovovým práškem pro kovové materiály pro letecký průmysl
Additive manufacturing - System performance and reliability - Acceptance tests for laser metal powder-bed fusion machines for metallic materials for aerospace application
Třídící znak: 011801Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52950
Kat. čís.: 512377
Aditivní výroba - Základní principy - Přehled zpracování dat
Additive manufacturing - General principles - Overview of data processing
Třídící znak: 011810Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17296-2
Kat. čís.: 501612
Aditivní výroba - Základní principy - Část 2: Přehled kategorií procesu a surovin
Additive manufacturing - General principles - Part 2: Overview of process categories and feedstock
Třídící znak: 011810Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17296-3
Kat. čís.: 501613
Aditivní výroba - Základní principy - Část 3: Hlavní charakteristiky a odpovídající metody zkoušení
Additive manufacturing - General principles - Part 3: Main characteristics and corresponding test methods
Třídící znak: 011810Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52942
Kat. čís.: 511498
Aditivní výroba - Kvalifikační principy - Kvalifikace operátorů strojů a zařízení pro laserovou fúzi kovového prášku metodou práškového lože používaných v leteckém a kosmickém průmyslu
Additive manufacturing - Qualification principles - Qualifying machine operators of laser metal powder bed fusion machines and equipment used in aerospace applications
Třídící znak: 011815Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52903-1
Kat. čís.: 512502
Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 1: Suroviny
Additive manufacturing - Material extrusion-based additive manufacturing of plastic materials - Part 1: Feedstock materials
Třídící znak: 011816Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52903-2
Kat. čís.: 511866
Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 2: Procesní zařízení
Additive manufacturing - Material extrusion based additive manufacturing of plastic materials - Part 2: Process equipment
Třídící znak: 011816Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52921
Kat. čís.: 501611
Terminologie pro normalizaci aditivní výroby - Souřadnicový systém a metodologie zkoušek
Standard terminology for additive manufacturing - Coordinate systems and test methodologies
Třídící znak: 011820Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52900
Kat. čís.: 502527
Aditivní výroba - Obecné zásady - Terminologie
Additive manufacturing - General principles - Terminology
Třídící znak: 011822Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/ASTM 52915
Kat. čís.: 510567
Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrobu (AMF) Verze 1.2
Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2
Třídící znak: 011825Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Další strana >>