OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 30 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 16254
Kat. čís.: 503257
Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda
Acoustics - Measurement of sound emitted by road vehicles of category M and N at standstill and low speed operation - Engineering method
Třídící znak: 011686Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 362-2
Kat. čís.: 85927
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L
Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method - Part 2: L category
Třídící znak: 011686Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 5130
Kat. čís.: 513826
Akustika - Měření hladiny akustického tlaku vyzařované stojícími silničními vozidly
Acoustics - Measurements of sound pressure level emitted by stationary road vehicles
Třídící znak: 011686Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 226
Kat. čís.: 72667
Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti
Acoustics - Normal equal-loudness-level contours
Třídící znak: 011687Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15664
Kat. čís.: 72926
Akustika - Návrhy postupů snižování hluku nezakrytých závodů a průmyslových provozů
Acoustics - Noise control design procedures for open plant
Třídící znak: 011688Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17201-2
Kat. čís.: 77410
Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 2: Estimation of muzzle blast and projectile sound by calculation
Třídící znak: 011690Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17201-4
Kat. čís.: 76460
Akustika - Hluk střelnic - Část 4: Predikce hluku projektilu
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 4: Prediction of projectile sound
Třídící znak: 011690Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17201-5
Kat. čís.: 86702
Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 5: Noise management
Třídící znak: 011690Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17201-1
Kat. čís.: 514032
Akustika - Hluk ze střelnic - Část 1: Určování hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement
Třídící znak: 011690Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17201-3
Kat. čís.: 514033
Akustika - Hluk ze střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Sound propagation calculations
Třídící znak: 011690Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17201-6
Kat. čís.: 515533
Akustika - Hluk ze střelnic - Část 6: Měření akustického tlaku v blízkosti zdroje pro určení expozice zvuku
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound
Třídící znak: 011690Datum vydání: 01.11.2022Datum zrušení: 01.03.2023 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17201-6
Kat. čís.: 516397
Nová
Akustika - Hluk ze střelnic - Část 6: Měření akustického tlaku v blízkosti zdroje pro určení expozice zvuku
Třídící znak: 011690Datum vydání: 01.02.2023    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 20906
Kat. čís.: 86338
Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť
Acoustics - Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports
Třídící znak: 011691Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 94555)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014  
  
ČSN ISO 12913-1
Kat. čís.: 96543
Akustika - Soundscape - Část 1: Definice a koncepční rámec
Acoustics - Soundscape - Part 1: Definition and conceptual framework
Třídící znak: 011692Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 12913-2
Kat. čís.: 512445
Akustika - Soundscape - Část 2: Požadavky na sběr a uvádění dat
Acoustics - Soundscape - Part 2: Data collection and reporting requirements
Třídící znak: 011692Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17534-1
Kat. čís.: 502857
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality
Acoustics - Software for the calculation of sound outdoors - Part 1: Quality requirements and quality assurance
Třídící znak: 011693Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 20270
Kat. čís.: 513772
Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil
Acoustics - Characterization of sources of structure-borne sound and vibration - Indirect measurement of blocked forces
Třídící znak: 011694Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 01 1718
Kat. čís.: 24083
Měření barev
Measurement of colour
Třídící znak: 011718Datum vydání: 01.11.1991  Náhled normy Cena: 851 Kč
  
ČSN EN ISO 11664-5
Kat. čís.: 501617
Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u', v'
Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram
Třídící znak: 011720Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11664-6
Kat. čís.: 501130
Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu
Colorimetry - Part 6: CIEDE2000 Colour-difference formula
Třídící znak: 011720Datum vydání: 01.02.2017Datum zrušení: 01.03.2023 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Další strana >>