OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1566 produktů
Aktuální strana 27 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8253-3
Kat. čís.: 514753
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí
Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry
Třídící znak: 011635Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11904-2
Kat. čís.: 514006
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)
Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 2: Technique using a manikin
Třídící znak: 011636Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11904-1
Kat. čís.: 68119
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE)
Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 1: Technique using a microphone in a real ear (MIRE technique)
Třídící znak: 011636Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 15666
Kat. čís.: 515344
Akustika - Posuzování obtěžování hlukem s využitím sociálních a sociálně akustických šetření
Acoustics - Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys
Třídící znak: 011637Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21388
Kat. čís.: 515028
Akustika - Management přizpůsobování sluchadel
Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM)
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-2
Kat. čís.: 509398
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-1
Kat. čís.: 509399
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku
Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-4
Kat. čís.: 61758
Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem
Acoustics - Hearing protectors - Part 4: Measurement of effective sound pressure levels for level-dependent sound-restoration ear-muffs
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-3
Kat. čís.: 79696
Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku
Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture (ISO 4869-3:2007)
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.01.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 13475-1
Kat. čís.: 62248
Akustika - Stacionární zvuková varovná zařízení používaná ve venkovních prostorech - Část 1: Provozní měření k určení veličin emise zvuku
Acoustics - Stationary audible warning devices used outdoors - Part 1: Field measurements for determination of sound emission quantities
Třídící znak: 011641Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15665
Kat. čís.: 77281
Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub
Acoustic - Acoustic insulation for pipes, valves and flanges
Třídící znak: 011642Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13474
Kat. čís.: 86078
Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí
Acoustics - Framework for calculating a distribution of sound exposure levels for impulsive sound events for the purposes of environmental noise assessment
Třídící znak: 011643Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 26101-1
Kat. čís.: 514907
Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti akustického prostředí - Část 1: Určování způsobilosti prostředí volného pole
Acoustics - Test methods for the qualification of the acoustic environment - Part 1: Qualification of free-field environments
Třídící znak: 011644Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515532)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2022  
  
ČSN ISO 13472-1
Kat. čís.: 71123
Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy
Acoustics - Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ - Part 1: Extended surface method
Třídící znak: 011649Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13472-2
Kat. čís.: 86583
Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy
Acoustics - Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ - Part 2: Spot method for reflective surfaces
Třídící znak: 011649Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 3891
Kat. čís.: 15228
Akustika. Postup pro popis leteckého hluku vnímaného na zemi
Acoustics - Procedure for describing aircraft noise heard on the ground
Třídící znak: 011650Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN EN ISO 7779
Kat. čís.: 510424
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment
Třídící znak: 011652Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9295
Kat. čís.: 98746
Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními
Acoustics - Determination of high-frequency sound power levels emitted by machinery and equipment
Třídící znak: 011653Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 7849-2
Kat. čís.: 514916
Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 2: Technická metoda včetně určování odpovídajícího činitele vyzařování
Acoustics - Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement - Part 2: Engineering method including determination of the adequate radiation factor
Třídící znak: 011654Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 7849-1
Kat. čís.: 514917
Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování
Acoustics - Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement - Part 1: Survey method using a fixed radiation factor
Třídící znak: 011654Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Další strana >>