OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1571 produktů
Aktuální strana 27 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 389-8
Kat. čís.: 72064
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 389-9
Kat. čís.: 85074
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 389-2
Kat. čís.: 19392
Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka
Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure level for pure tones and insert earphones
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21239)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
ČSN ISO 389-4
Kat. čís.: 19349
Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum
Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55660)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.04.1999  
  
ČSN EN ISO 7029
Kat. čís.: 505780
Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví
Acoustics - Statistical distribution of hearing thresholds related to age and gender
Třídící znak: 011631Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 28961
Kat. čís.: 90853
Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole
Acoustics - Statistical distribution of hearing thresholds of otologically normal persons in the age range from 18 years to 25 years under free-field listening conditions
Třídící znak: 011632Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8253-1
Kat. čís.: 88100
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí
Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry
Třídící znak: 011635Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8253-2
Kat. čís.: 86581
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály
Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals
Třídící znak: 011635Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8253-3
Kat. čís.: 516233
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí
Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry
Třídící znak: 011635Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11904-1
Kat. čís.: 68119
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE)
Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 1: Technique using a microphone in a real ear (MIRE technique)
Třídící znak: 011636Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11904-2
Kat. čís.: 514006
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)
Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 2: Technique using a manikin
Třídící znak: 011636Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 15666
Kat. čís.: 515344
Akustika - Posuzování obtěžování hlukem s využitím sociálních a sociálně akustických šetření
Acoustics - Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys
Třídící znak: 011637Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-1
Kat. čís.: 509399
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku
Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-2
Kat. čís.: 509398
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-3
Kat. čís.: 79696
Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku
Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture (ISO 4869-3:2007)
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.01.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4869-4
Kat. čís.: 61758
Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem
Acoustics - Hearing protectors - Part 4: Measurement of effective sound pressure levels for level-dependent sound-restoration ear-muffs
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21388
Kat. čís.: 515028
Akustika - Management přizpůsobování sluchadel
Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM)
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13475-1
Kat. čís.: 62248
Akustika - Stacionární zvuková varovná zařízení používaná ve venkovních prostorech - Část 1: Provozní měření k určení veličin emise zvuku
Acoustics - Stationary audible warning devices used outdoors - Part 1: Field measurements for determination of sound emission quantities
Třídící znak: 011641Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15665
Kat. čís.: 77281
Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub
Acoustic - Acoustic insulation for pipes, valves and flanges
Třídící znak: 011642Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13474
Kat. čís.: 86078
Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí
Acoustics - Framework for calculating a distribution of sound exposure levels for impulsive sound events for the purposes of environmental noise assessment
Třídící znak: 011643Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Další strana >>