OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1566 produktů
Aktuální strana 28 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 2151
Kat. čís.: 82713
Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2)
Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2)
Třídící znak: 011655Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1680
Kat. čís.: 95649
Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji
Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines
Třídící znak: 011656Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9296
Kat. čís.: 505408
Akustika - Deklarované hodnoty emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací
Acoustics - Declared noise emission values of information technology and telecommunications equipment
Třídící znak: 011657Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 22955
Kat. čís.: 514038
Akustika - Akustická kvalita otevřených kanceláří
Acoustics - Acoustic quality of open office spaces
Třídící znak: 011658Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7235
Kat. čís.: 85569
Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta
Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss
Třídící znak: 011663Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9613-2
Kat. čís.: 53177
Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu
Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation
Třídící znak: 011664Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9613-1
Kat. čís.: 17868
Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře
Acoustics. Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere
Třídící znak: 011664Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN EN ISO 2922
Kat. čís.: 513827
Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech
Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours
Třídící znak: 011665Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11691
Kat. čís.: 514005
Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů v potrubí bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3
Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method
Třídící znak: 011666Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5136
Kat. čís.: 85568
Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí
Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices - In-duct method
Třídící znak: 011667Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8297
Kat. čís.: 20804
Akustika - Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí - Technická metoda
Acoustics. Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment. Engineering method
Třídící znak: 011668Datum vydání: 01.01.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 513578)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
ČSN EN ISO 5135
Kat. čís.: 514004
Akustika - Určování hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek, klapek a ventilů vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti
Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air terminal units, dampers and valves by measurement in reverberation test room
Třídící znak: 011669Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11094
Kat. čís.: 21949
Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného motorovými žacími stroji, žacími a zahradními traktory, profesionálními žacími stroji a žacími a zahradními traktory s příslušenstvím
Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by power lawn mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing attachments
Třídící znak: 011670Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11820
Kat. čís.: 52326
Akustika - Měření tlumičů in situ
Acoustics - Measurements on silencers in situ
Třídící znak: 011671Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61063
Kat. čís.: 52433
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného parními turbinami a jimi poháněnými stroji
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by steam turbines and driven machinery
Třídící znak: 011672Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10302-2
Kat. čís.: 89820
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted and structure-borne vibration induced by small air-moving devices - Part 2: Structure-borne vibration measurements
Třídící znak: 011673Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10302-1
Kat. čís.: 89294
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted and structure-borne vibration induced by small air-moving devices - Part 1: Airborne noise measurement
Třídící znak: 011673Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10847
Kat. čís.: 56077
Akustika - Určení vložného útlumu in-situ venkovních protihlukových clon všech typů
Acoustics - In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all types
Třídící znak: 011674Datum vydání: 01.06.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 57990)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2000  
  
ČSN EN ISO 14163
Kat. čís.: 57026
Akustika - Směrnice pro snižování hluku tlumiči
Acoustics - Guidelines for noise control by silencers
Třídící znak: 011675Datum vydání: 01.11.1999  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10846-5
Kat. čís.: 84101
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 5: Driving point method for determination of the low-frequency transfer stiffness of resilient supports for translatory motion
Třídící znak: 011676Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  Další strana >>