OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1530 produktů
Aktuální strana 26 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8253-3
Kat. čís.: 91212
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí
Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry
Třídící znak: 011635Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8253-2
Kat. čís.: 86581
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály
Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals
Třídící znak: 011635Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8253-1
Kat. čís.: 88100
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí
Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry
Třídící znak: 011635Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11904-1
Kat. čís.: 68119
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE)
Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 1: Technique using a microphone in a real ear (MIRE technique)
Třídící znak: 011636Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11904-2
Kat. čís.: 512504
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)
Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 2: Technique using a manikin
Třídící znak: 011636Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4869-2
Kat. čís.: 509398
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-1
Kat. čís.: 509399
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku
Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-4
Kat. čís.: 61758
Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem
Acoustics - Hearing protectors - Part 4: Measurement of effective sound pressure levels for level-dependent sound-restoration ear-muffs
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4869-3
Kat. čís.: 79696
Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku
Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture (ISO 4869-3:2007)
Třídící znak: 011640Datum vydání: 01.01.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 13475-1
Kat. čís.: 62248
Akustika - Stacionární zvuková varovná zařízení používaná ve venkovních prostorech - Část 1: Provozní měření k určení veličin emise zvuku
Acoustics - Stationary audible warning devices used outdoors - Part 1: Field measurements for determination of sound emission quantities
Třídící znak: 011641Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15665
Kat. čís.: 77281
Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub
Acoustic - Acoustic insulation for pipes, valves and flanges
Třídící znak: 011642Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13474
Kat. čís.: 86078
Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí
Acoustics - Framework for calculating a distribution of sound exposure levels for impulsive sound events for the purposes of environmental noise assessment
Třídící znak: 011643Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 26101
Kat. čís.: 504239
Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole
Acoustics - Test methods for the qualification of free-field environments
Třídící znak: 011644Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13472-1
Kat. čís.: 71123
Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy
Acoustics - Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ - Part 1: Extended surface method
Třídící znak: 011649Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13472-2
Kat. čís.: 86583
Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy
Acoustics - Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ - Part 2: Spot method for reflective surfaces
Třídící znak: 011649Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 3891
Kat. čís.: 15228
Akustika. Postup pro popis leteckého hluku vnímaného na zemi
Acoustics - Procedure for describing aircraft noise heard on the ground
Třídící znak: 011650Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN EN ISO 7779
Kat. čís.: 510424
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment
Třídící znak: 011652Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9295
Kat. čís.: 98746
Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními
Acoustics - Determination of high-frequency sound power levels emitted by machinery and equipment
Třídící znak: 011653Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2151
Kat. čís.: 82713
Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2)
Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2)
Třídící znak: 011655Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1680
Kat. čís.: 95649
Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji
Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines
Třídící znak: 011656Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Další strana >>