OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1557 produktů
Aktuální strana 25 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 6926
Kat. čís.: 501259
Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu
Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels
Třídící znak: 011616Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512682)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN ISO 9614-1
Kat. čís.: 85570
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points
Třídící znak: 011617Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9614-3
Kat. čís.: 85571
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by scanning
Třídící znak: 011617Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9614-2
Kat. čís.: 50543
Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2 : Měření skenováním
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 2: Measurement by scannig
Třídící znak: 011617Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 52114)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.1998  
  
ČSN EN ISO 11204
Kat. čís.: 87352
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11201
Kat. čís.: 87353
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí
Acoustic - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11202
Kat. čís.: 87354
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513577)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
ČSN EN ISO 11205
Kat. čís.: 85629
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11203
Kat. čís.: 85631
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511610)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
ČSN EN ISO 11200
Kat. čís.: 96604
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions
Třídící znak: 011618Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510583)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
ČSN EN ISO 12001
Kat. čís.: 85577
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test code
Třídící znak: 011619Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1999
Kat. čís.: 95149
Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku
Acoustics - Estimation of noise-induced hearing loss
Třídící znak: 011620Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1996-2
Kat. čís.: 505464
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku
Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels
Třídící znak: 011621Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1996-1
Kat. čís.: 501459
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures
Třídící znak: 011621Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9612
Kat. čís.: 84763
Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda
Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method
Třídící znak: 011622Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14257
Kat. čís.: 65071
Akustika - Měření a popis křivek rozložení zvuku v pracovních prostorech, pomocí parametrů, pro hodnocení jejich akustických vlastností
Acoustics - Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance
Třídící znak: 011623Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8201
Kat. čís.: 15122
Akustika. Akustický nouzový evakuační signál
Acoustics. Audible emergency evacuation signal
Třídící znak: 011624Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 7196
Kat. čís.: 20983
Akustika - Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku
Acoustics. Frequency-weighting characteristic for infrasound measurement
Třídící znak: 011625Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1683
Kat. čís.: 98715
Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a ve vibracích
Acoustics - Preferred reference values for acoustical and vibratory levels
Třídící znak: 011626Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10843
Kat. čís.: 55079
Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku
Acoustics - Methods for description and physical measurement of single impulses or series of impulses
Třídící znak: 011627Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84770)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
První strana Předchozí strana  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Další strana >>