OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1543 produktů
Aktuální strana 25 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 12001
Kat. čís.: 85577
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test code
Třídící znak: 011619Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1999
Kat. čís.: 95149
Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku
Acoustics - Estimation of noise-induced hearing loss
Třídící znak: 011620Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1996-2
Kat. čís.: 505464
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku
Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels
Třídící znak: 011621Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1996-1
Kat. čís.: 501459
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures
Třídící znak: 011621Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9612
Kat. čís.: 84763
Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda
Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method
Třídící znak: 011622Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14257
Kat. čís.: 65071
Akustika - Měření a popis křivek rozložení zvuku v pracovních prostorech, pomocí parametrů, pro hodnocení jejich akustických vlastností
Acoustics - Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance
Třídící znak: 011623Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8201
Kat. čís.: 15122
Akustika. Akustický nouzový evakuační signál
Acoustics. Audible emergency evacuation signal
Třídící znak: 011624Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 7196
Kat. čís.: 20983
Akustika - Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku
Acoustics. Frequency-weighting characteristic for infrasound measurement
Třídící znak: 011625Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1683
Kat. čís.: 98715
Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a ve vibracích
Acoustics - Preferred reference values for acoustical and vibratory levels
Třídící znak: 011626Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10843
Kat. čís.: 55079
Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku
Acoustics - Methods for description and physical measurement of single impulses or series of impulses
Třídící znak: 011627Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84770)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
ČSN EN 1746
Kat. čís.: 56165
Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování kapitol o hluku v bezpečnostních normách
Safety of machinery - Guidance for the drafting of the noise clauses of safety standards
Třídící znak: 011628Datum vydání: 01.07.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16832
Kat. čís.: 84721
Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií
Acoustics - Loudness scaling by means of categories
Třídící znak: 011629Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 389-9
Kat. čís.: 85074
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 389-2
Kat. čís.: 19392
Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka
Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure level for pure tones and insert earphones
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21239)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
ČSN EN ISO 389-6
Kat. čís.: 80354
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 6: Reference threshold of hearing test signals of short duration
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 389-4
Kat. čís.: 19349
Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum
Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55660)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.1999  
  
ČSN EN ISO 389-1
Kat. čís.: 505718
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 389-5
Kat. čís.: 78817
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 389-3
Kat. čís.: 501256
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 3: Reference equivalent threshold vibratory force levels for pure tones and bone vibrators
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 389-8
Kat. čís.: 72064
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones
Třídící znak: 011630Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Další strana >>