OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1566 produktů
Aktuální strana 15 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14051
Kat. čís.: 90141
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec
Environmental management - Material flow cost accounting - General framework
Třídící znak: 010951Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14052
Kat. čís.: 506545
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci
Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical implementation in a supply chain
Třídící znak: 010952Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 14053
Kat. čís.: 515535
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro fázovou implementaci v organizacích
Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for phased implementation in organizations
Třídící znak: 010953Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 14063
Kat. čís.: 511256
Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady
Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples
Třídící znak: 010963Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14064-2
Kat. čís.: 508067
Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty
Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements
Třídící znak: 010964Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14064-1
Kat. čís.: 507513
Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace
Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
Třídící znak: 010964Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14064-3
Kat. čís.: 509125
Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech
Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements
Třídící znak: 010964Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14065
Kat. čís.: 514551
Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace
General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information
Třídící znak: 010965Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14066
Kat. čís.: 89798
Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů
Greenhouse gases - Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams
Třídící znak: 010966Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14067
Kat. čís.: 506543
Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci
Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification
Třídící znak: 010967Datum vydání: 01.04.2019Datum zrušení: 01.01.2023 Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14067
Kat. čís.: 516234
Nová
Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci
Třídící znak: 010967Datum vydání: 01.12.2022    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 14071
Kat. čís.: 500748
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044:2006
Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
Třídící znak: 010971Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14090
Kat. čís.: 509759
Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice
Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines
Třídící znak: 010990Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14091
Kat. čís.: 513396
Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik
Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment
Třídící znak: 010991Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 14092
Kat. čís.: 515536
Adaptace na změnu klimatu - Požadavky a návod pro plánování adaptace pro místní samosprávy a komunity
Adaptation to climate change - Requirements and guidance on adaptation planning for local governments and communities
Třídící znak: 010992Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 14097
Kat. čís.: 513538
Management skleníkových plynů a souvisící činnosti - Rámec zahrnující zásady a požadavky týkající se posuzování a vykazování investic a finančních činností souvisejících se změnou klimatu
Greenhouse gas management and related activities - Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change
Třídící znak: 010997Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 80000-11
Kat. čís.: 511711
Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla
Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-3
Kat. čís.: 511712
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas
Quantities and units - Part 3: Space and time
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-8
Kat. čís.: 511649
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika
Quantities and units - Part 8: Acoustics
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-12
Kat. čís.: 511185
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze
Quantities and units - Part 12: Condensed matter physics
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>