OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1523 produktů
Aktuální strana 15 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14067
Kat. čís.: 506543
Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci
Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification
Třídící znak: 010967Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 14071
Kat. čís.: 500748
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044:2006
Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
Třídící znak: 010971Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14090
Kat. čís.: 509759
Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice
Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines
Třídící znak: 010990Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14091
Kat. čís.: 513396
Nová
Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik
Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment
Třídící znak: 010991Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14097
Kat. čís.: 513538
Nová
Management skleníkových plynů a souvisící činnosti - Rámec zahrnující zásady a požadavky týkající se posuzování a vykazování investic a finančních činností souvisejících se změnou klimatu
Třídící znak: 010997Datum vydání: 01.11.2021    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 80000-12
Kat. čís.: 511185
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze
Quantities and units - Part 12: Condensed matter physics
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-10
Kat. čís.: 511186
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika
Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-2
Kat. čís.: 511177
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika
Quantities and units - Part 2: Mathematic
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-9
Kat. čís.: 511187
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-5
Kat. čís.: 511188
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
Quantities and units - Part 5: Thermodynamics
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-4
Kat. čís.: 511189
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
Quantities and units - Part 4: Mechanics
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511728)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2021  
  
ČSN EN ISO 80000-8
Kat. čís.: 511649
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika
Quantities and units - Part 8: Acoustics
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-11
Kat. čís.: 511711
Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla
Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80000-3
Kat. čís.: 511712
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas
Quantities and units - Part 3: Space and time
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 80000-7
Kat. čís.: 90733
Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo
Quantities and units - Part 7: Light
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 500882)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2016  
  
ČSN ISO 80000-1
Kat. čís.: 88434
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
Quantities and units - Part 1: General
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 92412)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2013  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 506446)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2018  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 93769)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2013  
  
ČSN EN 80000-6
Kat. čís.: 82617
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus
Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 500874)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2016  
  
ČSN EN 80000-13
Kat. čís.: 82911
Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika
Quantities and units - Part 13: Informatics
Třídící znak: 011300Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 500873)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2016  
  
ČSN 01 1320
Kat. čís.: 55532
Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice
Quantities, symbols and units in hydromechanics
Třídící znak: 011320Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 2041
Kat. čís.: 509499
Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník
Mechanical vibration, shock and condition monitoring - Vocabulary
Třídící znak: 011400Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>