OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1543 produktů
Aktuální strana 20 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 18436-6
Kat. čís.: 95871
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise
Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 6: Acoustic emission
Třídící znak: 011445Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18436-2
Kat. čís.: 96339
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací
Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics
Třídící znak: 011445Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18436-7
Kat. čís.: 96380
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 7: Termografie
Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 7: Thermography
Třídící znak: 011445Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18436-4
Kat. čís.: 95870
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 4: Provozní analýza maziv
Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 4: Field lubricant analysis
Třídící znak: 011445Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13381-1
Kat. čís.: 502971
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny
Condition monitoring and diagnostics of machines - Prognostics - Part 1: General guidelines
Třídící znak: 011446Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 19499
Kat. čís.: 83846
Vibrace - Vyvažování - Informace o vyvažovacích normách a návod k jejich používání
Mechanical vibration - Balancing - Guidance on the use and application of balancing standards
Třídící znak: 011447Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21940-12
Kat. čís.: 501448
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 12: Procedures and tolerances for rotors with flexible behaviour
Třídící znak: 011449Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21940-31
Kat. čís.: 95558
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 31: Susceptibility and sensitivity of machines to unbalance
Třídící znak: 011449Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21940-21
Kat. čís.: 93015
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 21: Description and evaluation of balancing machines
Třídící znak: 011449Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21940-23
Kat. čís.: 92194
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 23: Enclosures and other protective measures for the measuring station of balancing machines
Třídící znak: 011449Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21940-14
Kat. čís.: 92645
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 14: Procedures for assessing balance errors
Třídící znak: 011449Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21940-13
Kat. čís.: 91464
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 13: Criteria and safeguards for the in-situ balancing of medium and large rotors
Třídící znak: 011449Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21940-32
Kat. čís.: 91444
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 32: Shaft and fitment key convention
Třídící znak: 011449Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21940-11
Kat. čís.: 503236
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour
Třídící znak: 011449Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21940-2
Kat. čís.: 504657
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 2: Slovník
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 2: Vocabulary
Třídící znak: 011449Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6954
Kat. čís.: 69195
Vibrace - Směrnice pro měření, zaznamenávání a hodnocení vibrací na osobních a obchodních lodích s ohledem na obyvatelnost plavidla
Mechanical vibration - Guidelines for the measurement, reporting and evaluation of vibration with regard to habitability on passenger and merchant ships
Třídící znak: 011450Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13091-2
Kat. čís.: 72118
Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 2: Analýza a interpretace měření na konečcích prstů
Mechanical vibration - Vibrotactile perception threshold for the assessment of nerve dysfunction - Part 2: Analysis and interpretation of measurements at the fingertips
Třídící znak: 011460Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13091-1
Kat. čís.: 72117
Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů
Mechanical vibration - Vibrotactile perception threshold for the assessment of nerve dysfunction - Part 1: Methods of measurement at the fingertips
Třídící znak: 011460Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 87333)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2010  
  
ČSN ISO 14830-1
Kat. čís.: 515107
Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Monitorování a diagnostika založené na tribologii - Část 1: Obecné požadavky a pokyny
Condition monitoring and diagnostics of machine systems - Tribology-based monitoring and diagnostics - Part 1: General requirements and guidelines
Třídící znak: 011461Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18095
Kat. čís.: 506294
Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů
Condition monitoring and diagnostics of power transformers
Třídící znak: 011462Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>