OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1530 produktů
Aktuální strana 22 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 18312-1
Kat. čís.: 91692
Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 1: Přímá metoda
Mechanical vibration and shock - Measurement of vibration power flow from machines into connected support structures - Part 1: Direct method
Třídící znak: 011474Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18649
Kat. čís.: 73876
Vibrace - Vyhodnocení výsledků měření z dynamických zkoušek a vyšetřování na mostech
Mechanical vibration - Evaluation of measurement results from dynamic tests and investigations on bridges
Třídící znak: 011480Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14963
Kat. čís.: 73877
Vibrace a rázy - Směrnice pro provádění dynamických zkoušek a dynamických vyšetřování mostů a viaduktů
Mechanical vibration and shock - Guidelines for dynamic tests and investigations on bridges and viaducts
Třídící znak: 011481Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14839-1+Amd. 1
Kat. čís.: 92204
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník
Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 011482Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14839-2
Kat. čís.: 92213
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 2: Hodnocení vibrací
Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 2: Evaluation of vibration
Třídící znak: 011482Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14839-3
Kat. čís.: 93295
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability
Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 3: Evaluation of stability margin
Třídící znak: 011482Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14839-4
Kat. čís.: 93357
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 4: Technické pokyny
Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 4: Technical guidelines
Třídící znak: 011482Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 50001
Kat. čís.: 507051
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
Energy management systems - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 011501Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15900
Kat. čís.: 87251
Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky
Energy efficiency services - Definitions and requirements
Třídící znak: 011502Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16212
Kat. čís.: 91906
Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up
Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods
Třídící znak: 011503Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16231
Kat. čís.: 91907
Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu
Energy efficiency benchmarking methodology
Třídící znak: 011504Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16247-1
Kat. čís.: 92145
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
Energy audits - Part 1: General requirements
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16247-2
Kat. čís.: 96284
Energetické audity - Část 2: Budovy
Energy audits - Part 2: Buildings
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16247-4
Kat. čís.: 96492
Energetické audity - Část 4: Doprava
Energy audits - Part 4: Transport
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16247-3
Kat. čís.: 96254
Energetické audity - Část 3: Procesy
Energy audits - Part 3: Processes
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16247-5
Kat. čís.: 98530
Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů
Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 13273-2
Kat. čís.: 500918
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources
Třídící znak: 011506Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 13273-1
Kat. čís.: 500919
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost
Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 1: Energy efficiency
Třídící znak: 011506Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16325+A1
Kat. čís.: 99429
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny
Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity
Třídící znak: 011510Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 17741
Kat. čís.: 501193
Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů
General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects
Třídící znak: 011511Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  Další strana >>