OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1566 produktů
Aktuální strana 23 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 50001
Kat. čís.: 507051
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
Energy management systems - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 011501Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15900
Kat. čís.: 87251
Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky
Energy efficiency services - Definitions and requirements
Třídící znak: 011502Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16212
Kat. čís.: 91906
Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up
Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods
Třídící znak: 011503Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16231
Kat. čís.: 91907
Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu
Energy efficiency benchmarking methodology
Třídící znak: 011504Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16247-1
Kat. čís.: 92145
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
Energy audits - Part 1: General requirements
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.01.2013Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16247-2
Kat. čís.: 96284
Energetické audity - Část 2: Budovy
Energy audits - Part 2: Buildings
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.11.2014Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16247-4
Kat. čís.: 96492
Energetické audity - Část 4: Doprava
Energy audits - Part 4: Transport
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.12.2014Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16247-3
Kat. čís.: 96254
Energetické audity - Část 3: Procesy
Energy audits - Part 3: Processes
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.11.2014Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16247-5
Kat. čís.: 98530
Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů
Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16247-4
Kat. čís.: 516051
Nová
Energetické audity - Část 4: Doprava
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16247-3
Kat. čís.: 516052
Nová
Energetické audity - Část 3: Procesy
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16247-2
Kat. čís.: 516053
Nová
Energetické audity - Část 2: Budovy
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16247-1
Kat. čís.: 516054
Nová
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
Třídící znak: 011505Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO/IEC 13273-2
Kat. čís.: 500918
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources
Třídící znak: 011506Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 13273-1
Kat. čís.: 500919
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost
Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 1: Energy efficiency
Třídící znak: 011506Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17463
Kat. čís.: 513908
Hodnocení energetických investic (VALERI)
Valuation of Energy Related Investments (VALERI)
Třídící znak: 011507Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16325+A1
Kat. čís.: 99429
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny
Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity
Třídící znak: 011510Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 17741
Kat. čís.: 501193
Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů
General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects
Třídící znak: 011511Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17743
Kat. čís.: 501294
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie
Energy savings - Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings
Třídící znak: 011512Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 17267
Kat. čís.: 509057
Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat
Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection
Třídící znak: 011513Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  Další strana >>