OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1543 produktů
Aktuální strana 21 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 18129
Kat. čís.: 503974
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Přístupy k diagnostice výkonnosti
Condition monitoring and diagnostics of machines - Approaches for performance diagnosis
Třídící znak: 011463Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 29821
Kat. čís.: 506058
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Obecné pokyny, postupy a validace
Condition monitoring and diagnostics of machines - Ultrasound - General guidelines, procedures and validation
Třídící znak: 011464Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18434-1
Kat. čís.: 83841
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy
Condition monitoring and diagnostics of machines - Thermography - Part 1: General procedures
Třídící znak: 011465Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18434-2
Kat. čís.: 511698
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu
Condition monitoring and diagnostics of machine systems - Thermography - Part 2: Image interpretation and diagnostics
Třídící znak: 011465Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18431-2
Kat. čís.: 73367
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací
Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 2: Time domain windows for Fourier Transform analysis
Třídící znak: 011466Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82278)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2008  
  
ČSN ISO 18431-1
Kat. čís.: 76823
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod
Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction
Třídící znak: 011466Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83814)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2009  
  
ČSN ISO 18431-3
Kat. čís.: 96338
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 3: Metody časově-frekvenční analýzy
Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 3: Methods of time-frequency analysis
Třídící znak: 011466Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18431-4
Kat. čís.: 79913
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy
Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 4: Shock-response spectrum analysis
Třídící znak: 011466Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10813-1
Kat. čís.: 74142
Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí
Vibration generating machines - Guidance for selection - Part 1: Equipment for environmental testing
Třídící znak: 011467Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10813-2
Kat. čís.: 510178
Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 2: Zařízení pro dynamické zkoušení konstrukce
Vibration-generating machines - Guidance for selection - Part 2: Equipment for dynamic structural testing
Třídící znak: 011467Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16587
Kat. čís.: 73405
Vibrace a rázy - Výkonnostní parametry pro monitorování stavu konstrukcí
Mechanical vibration and shock - Performance parameters for condition monitoring of structures
Třídící znak: 011468Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5344
Kat. čís.: 74454
Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky
Electrodynamic vibration generating systems - Performance characteristics
Třídící znak: 011469Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 502776)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN ISO 13372
Kat. čís.: 92705
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník
Condition monitoring and diagnostics of machines - Vocabulary
Třídící znak: 011470Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15261
Kat. čís.: 75578
Systémy generující vibrace a rázy - Slovník
Vibration and shock generating systems - Vocabulary
Třídící znak: 011471Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 502777)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN ISO 18437-2
Kat. čís.: 77275
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 2: Rezonanční metoda
Mechanical vibration and shock - Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - Part 2: Resonance method
Třídící znak: 011472Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 88032)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2011  
  
ČSN ISO 18437-3
Kat. čís.: 77276
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku
Mechanical vibration and shock - Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - Part 3: Cantilever shear beam method
Třídící znak: 011472Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 88033)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2011  
  
ČSN ISO 18437-1
Kat. čís.: 92646
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 1: Principy a pokyny
Mechanical vibration and shock - Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - Part 1: Principles and guidelines
Třídící znak: 011472Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18437-5
Kat. čís.: 89280
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 5: Poissonův poměr na základě porovnání mezi měřením a analýzou provedenou metodou konečných prvků
Mechanical vibration and shock - Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - Part 5: Poisson ratio based on comparison between measurements and finite element analysis
Třídící znak: 011472Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18437-6
Kat. čís.: 506716
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 6: Superpozice čas-teplota
Mechanical vibration and shock - Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - Part 6: Time-temperature superposition
Třídící znak: 011472Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2017-2
Kat. čís.: 83168
Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů
Mechanical vibration and shock - Resilient mounting systems - Part 2: Technical information to be exchanged for the application of vibration isolation associated with railway systems
Třídící znak: 011473Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>