OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1543 produktů
Aktuální strana 19 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 15230
Kat. čís.: 83506
Vibrace a rázy - Vazební síly na rozhraní člověk-stroj při vibracích přenášených na ruce
Mechanical vibration and shock - Coupling forces at the man-machine interface for hand-transmitted vibration
Třídící znak: 011438Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13490+A1
Kat. čís.: 83508
Vibrace - Manipulační vozíky - Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy
Mechanical vibration - Industrial trucks - Laboratory evaluation and specification of operator seat vibration
Třídící znak: 011439Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13373-7
Kat. čís.: 505235
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách
Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 7: Diagnostic techniques for machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants
Třídící znak: 011440Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13373-9
Kat. čís.: 505463
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 9: Diagnostické metody pro elektromotory
Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 9: Diagnostic techniques for electric motors
Třídící znak: 011440Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13373-3
Kat. čís.: 501540
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku
Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 3: Guidelines for vibration diagnosis
Třídící znak: 011440Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13373-2
Kat. čís.: 501546
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, analýza a prezentace vibračních dat
Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 2: Processing, analysis and presentation of vibration data
Třídící znak: 011440Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13373-1
Kat. čís.: 67076
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy
Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 1: General procedures
Třídící znak: 011440Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13373-5
Kat. čís.: 512047
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 5: Diagnostické metody pro ventilátory a dmychadla
Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 5: Diagnostic techniques for fans and blowers
Třídící znak: 011440Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 19283
Kat. čís.: 513774
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Hydrogenerátory
Condition monitoring and diagnostics of machines - Hydroelectric generating units
Třídící znak: 011441Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 13374-1
Kat. čís.: 69236
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 1: Obecné směrnice
Condition monitoring and diagnostics of machines - Data processing, communication and presentation - Part 1: General guidelines
Třídící znak: 011442Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13374-4
Kat. čís.: 501261
Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 4: Prezentace
Condition monitoring and diagnostics of machine systems - Data processing, communication and presentation - Part 4: Presentation
Třídící znak: 011442Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13374-2
Kat. čís.: 83568
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 2: Zpracování dat
Condition monitoring and diagnostics of machines - Data processing, communication and presentation - Part 2: Data processing
Třídící znak: 011442Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13374-3
Kat. čís.: 91161
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 3: Komunikace
Condition monitoring and diagnostics of machines - Data processing, communication and presentation - Part 3: Communication
Třídící znak: 011442Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17359
Kat. čís.: 506057
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné pokyny
Condition monitoring and diagnostics of machines - General guidelines
Třídící znak: 011443Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13379-2
Kat. čís.: 503972
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 2: Aplikace založené na datech
Condition monitoring and diagnostics of machines - Data interpretation and diagnostics techniques - Part 2: Data-driven applications
Třídící znak: 011444Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13379-1
Kat. čís.: 91698
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 1: Obecné pokyny
Condition monitoring and diagnostics of machines - Data interpretation and diagnostics techniques - Part 1: General guidelines
Třídící znak: 011444Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18436-8
Kat. čís.: 94237
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 8: Ultrazvuk
Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 8: Ultrasound
Třídící znak: 011445Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18436-5
Kat. čís.: 92676
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva
Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 5: Lubricant laboratory technician/analyst
Třídící znak: 011445Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18436-3
Kat. čís.: 92677
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku
Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 3: Requirements for training bodies and the training process
Třídící znak: 011445Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18436-1
Kat. čís.: 92678
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování
Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment process
Třídící znak: 011445Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>