OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1540 produktů
Aktuální strana 16 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8041-1
Kat. čís.: 504180
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití
Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 1: General purpose vibration meters
Třídící znak: 011403Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8041-2
Kat. čís.: 515069
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 2: Osobní vibrační expozimetry
Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Personal vibration exposure meters
Třídící znak: 011403Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2631-5
Kat. čís.: 509496
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy
Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks
Třídící znak: 011405Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2631-1
Kat. čís.: 57382
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky
Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements
Třídící znak: 011405Datum vydání: 01.11.1999  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 87332)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2010  
  
ČSN ISO 2631-2
Kat. čís.: 70051
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)
Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)
Třídící znak: 011405Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5349-1
Kat. čís.: 65172
Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements
Třídící znak: 011406Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5349-2
Kat. čís.: 65173
Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace
Třídící znak: 011406Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99060)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2016  
  
ČSN P ISO/TS 14837-31
Kat. čís.: 506714
Vibrace - Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy - Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení expozice člověka v budovách
Mechanical vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems - Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings
Třídící znak: 011407Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 1411
Kat. čís.: 34
Mechanické kmitání strojů s provozními otáčkami od 10 do 200 s-1. Základní směrnice pro ohodnocení mohutnosti kmitání
Mechanical vibration of machines with operating speeds from 10 to 200 revs. Basis for specifying evalution standards
Třídící znak: 011411Datum vydání: 01.09.1980  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 10816-6
Kat. čís.: 51587
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 6: Stroje s vratným pohybem s jmenovitým výkonem nad 100 kW
Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Paert 6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kW
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 98745)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
ČSN ISO 20816-4
Kat. čís.: 506715
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 4: Gas turbines in excess of 3 MW, with fluid-film bearings
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10816-21
Kat. čís.: 503973
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 21: Větrné turbíny s vodorovnou osou rotoru s převodovkou
Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 21: Horizontal axis wind turbines with gearbox
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 20816-1
Kat. čís.: 503237
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 1: General guidelines
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 20816-2
Kat. čís.: 505234
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings and rated speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10816-7
Kat. čís.: 84904
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová použití včetně měření na rotujících hřídelích
Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 7: Rotodynamic pumps for industrial applications, including measurements on rotating shafts
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10816-3
Kat. čís.: 85057
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ
Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 504880)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN ISO 20816-8
Kat. čís.: 509400
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 8: Reciprocating compressor systems
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 20816-9
Kat. čís.: 511611
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 9: Gear units
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 20816-5
Kat. čís.: 512046
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants
Třídící znak: 011412Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 1413
Kat. čís.: 24074
Mechanické kmitání. Pružné hřídelové spojky. Všeobecné požadavky na zkoušky
Vibration - Resilient shaft couplings - General requirements for tests
Třídící znak: 011413Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>