OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1530 produktů
Aktuální strana 17 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 01 1413
Kat. čís.: 24074
Mechanické kmitání. Pružné hřídelové spojky. Všeobecné požadavky na zkoušky
Vibration - Resilient shaft couplings - General requirements for tests
Třídící znak: 011413Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 7919-3
Kat. čís.: 84903
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí
Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts - Part 3: Coupled industrial machines
Třídící znak: 011414Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 504878)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN ISO 10326-1
Kat. čís.: 502408
Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky
Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements
Třídící znak: 011415Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10326-2
Kat. čís.: 71184
Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 2: Aplikace na kolejová vozidla
Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 2: Application to railway vehicles
Třídící znak: 011415Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7626-1
Kat. čís.: 89899
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 1: Základní termíny a definice, specifikace snímačů
Mechanical vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 1: Basic terms and definitions, and transducer specifications
Třídící znak: 011416Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7626-2
Kat. čís.: 504158
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem
Mechanical vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 2: Measurement using single-point translation excitation with an attached vibration exciter
Třídící znak: 011416Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7626-5
Kat. čís.: 512045
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci
Mechanical vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 5: Measurements using impact excitation with an exciter which is not attached to the structure
Třídící znak: 011416Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16063-41
Kat. čís.: 509497
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 41: Calibration of laser vibrometers
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16063-32
Kat. čís.: 511477
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 32: Rezonanční testování - Testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí rázového buzení
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 32: Resonance testing - Testing the frequency and the phase response of accelerometers by means of shock excitation
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16063-34
Kat. čís.: 511478
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 34: Testování citlivosti při fixních teplotách
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 34: Testing of sensitivity at fixed temperatures
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16063-42
Kat. čís.: 511479
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 42: Kalibrace seismometrů s vysokou přesností s využitím tíhového zrychlení
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 42: Calibration of seismometers with high accuracy using acceleration of gravity
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16063-44
Kat. čís.: 508619
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 44: Kalibrace provozních vibračních kalibrátorů
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 44: Calibration of field vibration calibrators
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16063-43
Kat. čís.: 506708
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 43: Kalibrace akcelerometrů pomocí identifikace parametrů založených na modelu
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 43: Calibration of accelerometers by model-based parameter identification
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16063-33
Kat. čís.: 506709
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 33: Testing of magnetic field sensitivity
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16063-31
Kat. čís.: 506710
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 31: Testování citlivosti na vibrace v příčném směru
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 31: Testing of transverse vibration sensitivity
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16063-16
Kat. čís.: 506711
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 16: Kalibrace zemskou gravitací
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 16: Calibration by Earth´s gravitation
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16063-15
Kat. čís.: 506712
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 15: Primární kalibrace úhlovými vibracemi pomocí laserové interferometrie
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 15: Primary angular vibration calibration by laser interferometry
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16063-13
Kat. čís.: 506713
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 13: Primary shock calibration using laser interferometry
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16063-21
Kat. čís.: 70763
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 500687)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2016  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84905)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
ČSN ISO 16063-22
Kat. čís.: 76363
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem
Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 22: Shock calibration by comparison to a reference transducer
Třídící znak: 011417Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 97553)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2015  
  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>