OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1523 produktů
Aktuální strana 12 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 62673
Kat. čís.: 94513
Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí
Methodology for communication network dependability assessment and assurance
Třídící znak: 010680Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62508
Kat. čís.: 87689
Návod pro lidská hlediska spolehlivosti
Guidance on human aspects of dependability
Třídící znak: 010681Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62741
Kat. čís.: 502160
Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti
Demonstration of dependability requirements - The dependability case
Třídící znak: 010682Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60300-3-15
Kat. čís.: 86214
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů
Dependability management - Part 3-15: Application guide - Engineering of system dependability
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60300-3-11
Kat. čís.: 85557
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost
Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred maintenance
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60300-3-4
Kat. čís.: 81909
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost
Dependability management - Part 3-4: Application guide - Guide to the specification of dependability requirements (IEC 60300-3-4:2007)
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.09.2008    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60300-3-12
Kat. čís.: 89434
Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora
Dependability management - Part 3-12: Application guide - Integrated logistic support
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60300-3-3 ed. 2
Kat. čís.: 503253
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu
Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62853
Kat. čís.: 505915
Spolehlivost otevřených systémů
Open systems dependability
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60300-1 ed. 2
Kat. čís.: 97144
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití
Dependability management - Part 1: Guidance for management and application
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60300-3-2
Kat. čís.: 74006
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu
Dependability management - Part 3-2: Application guide - Collection of dependability data from the field
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60300-3-14
Kat. čís.: 72229
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby
Dependability management - Part 3-14: Application guide - Maintenance and maintenance support
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60300-3-1
Kat. čís.: 68328
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn
Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for dependability - Guide on methodology
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 72930)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2005  
  
ČSN IEC 60300-3-5
Kat. čís.: 64442
Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů
Dependability management - Part 3-5: Application guide - Reliability test conditions and statistical test principles
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60300-3-10
Kat. čís.: 62585
Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost
Dependability management - Part 3-10: Application guide - Maintainability
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60300-3-16
Kat. čís.: 83626
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby
Dependability management - Part 3 -16: Application guide - Guidelines for specification of maintenance support services
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62960
Kat. čís.: 511233
Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu
Dependability reviews during the life cycle
Třídící znak: 010690Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61165
Kat. čís.: 78301
Použití Markovových technik
Application of Markov techniques
Třídící znak: 010691Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62628
Kat. čís.: 92410
Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti
Guidance on software aspects of dependability
Třídící znak: 010692Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61882
Kat. čís.: 500952
Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití
Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide
Třídící znak: 010693Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>