OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1523 produktů
Aktuální strana 13 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 62198
Kat. čís.: 95697
Management rizik v projektech - Směrnice pro použití
Managing risk in projects - Application guidelines
Třídící znak: 010694Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62309
Kat. čís.: 73544
Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky
Dependability of products containing reused parts - Requirements for functionality and tests
Třídící znak: 010695Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62347
Kat. čís.: 79665
Návod pro specifikace spolehlivosti systémů
Guidance on system dependability specifications
Třídící znak: 010696Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62402
Kat. čís.: 82616
Management zastarávání - Pokyn k použití
Obsolescence management - Application guide
Třídící znak: 010697Datum vydání: 01.10.2009Datum zrušení: 03.07.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509500)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020Datum zrušení:  03.07.2022 
  
ČSN EN IEC 62402 ed. 2
Kat. čís.: 508552
Management zastarávání
Obsolescence management
Třídící znak: 010697Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62550
Kat. čís.: 503477
Zásobování náhradními díly
Spare parts provisioning
Třídící znak: 010698Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 45001
Kat. čís.: 505900
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití
Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 010801Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14001
Kat. čís.: 99312
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
Environmental management systems - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 010901Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14002-1
Kat. čís.: 511502
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí - Část 1: Obecně
Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 1: General
Třídící znak: 010902Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14004
Kat. čís.: 500930
Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
Environmental management systems - General guidelines on implementation
Třídící znak: 010904Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14005
Kat. čís.: 508547
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci
Environmental management systems - Guidelines for a flexible approach to phased implementation
Třídící znak: 010905Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14006
Kat. čís.: 511011
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začleňování ekodesignu
Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign
Třídící znak: 010906Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14007
Kat. čís.: 511264
Environmentální management - Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů
Environmental management - Guidelines for determining environmental costs and benefits
Třídící znak: 010907Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14008
Kat. čís.: 511265
Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů
Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects
Třídící znak: 010908Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 14009
Kat. čís.: 513251
Nová
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění materiálového oběhu do návrhu a vývoje
Environmental management systems - Guidelines for incorporating material circulation in design and development
Třídící znak: 010909Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 16524
Kat. čís.: 511867
Mechanické produkty - Metodika pro snižování dopadů na životní prostředí při navrhování a vývoji produktů
Mechanical products - Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development
Třídící znak: 010910Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 14015
Kat. čís.: 67012
Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)
Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)
Třídící znak: 010915Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 86738)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN ISO 14020
Kat. čís.: 65289
Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady
Environmental labels and declarations - General principles
Třídící znak: 010920Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14021
Kat. čís.: 501221
Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)
Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)
Třídící znak: 010921Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14024
Kat. čís.: 505994
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures
Třídící znak: 010924Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>