OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1524 produktů
Aktuální strana 11 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN IEC 61650
Kat. čís.: 54182
Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí )
Reliability data analysis techniques - Procedures for comparison of two constant failure rates and two constant failure (event) intensities
Třídící znak: 010654Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13306
Kat. čís.: 505705
Údržba - Terminologie údržby
Maintenance - Maintenance terminology
Třídící znak: 010660Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60706-5
Kat. čís.: 82854
Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení
Maintainability of equipment - Part 5: Testability and diagnostic testing
Třídící znak: 010661Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60706-2
Kat. čís.: 77629
Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje
Maintainability of equipment - Part 2: Maintainability requirements and studies during the design and development phase
Třídící znak: 010661Datum vydání: 01.02.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60706-3
Kat. čís.: 78302
Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat
Maintainability of equipment - Part 3: Verification and collection, analysis and presentation of data
Třídící znak: 010661Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13460
Kat. čís.: 84401
Údržba - Dokumentace pro údržbu
Maintenance - Documentation for maintenance
Třídící znak: 010662Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13269
Kat. čís.: 500815
Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě
Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
Třídící znak: 010663Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15341
Kat. čís.: 509456
Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby
Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
Třídící znak: 010664Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16646
Kat. čís.: 97202
Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku
Maintenance - Maintenance within physical asset management
Třídící znak: 010665Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15628
Kat. čís.: 96617
Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby
Maintenance - Qualification of maintenance personnel
Třídící znak: 010666Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17007
Kat. čís.: 504044
Proces údržby a související indikátory
Maintenance process and associated indicators
Třídící znak: 010667Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15331
Kat. čís.: 89554
Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov
Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
Třídící znak: 010670Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60812 ed. 2
Kat. čís.: 507734
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA)
Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)
Třídící znak: 010675Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62502
Kat. čís.: 88039
Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA)
Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA)
Třídící znak: 010676Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62740
Kat. čís.: 502161
Analýza kořenových příčin (RCA)
Root cause analysis (RCA)
Třídící znak: 010676Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61025
Kat. čís.: 79666
Analýza stromu poruchových stavů (FTA)
Fault tree analysis (FTA)
Třídící znak: 010676Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61078 ed. 2
Kat. čís.: 502031
Blokové diagramy bezporuchovosti
Reliability block diagrams
Třídící znak: 010677Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62551
Kat. čís.: 92664
Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí
Analysis techniques for dependability - Petri net techniques
Třídící znak: 010677Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61160
Kat. čís.: 75830
Přezkoumání návrhu
Design review
Třídící znak: 010678Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61907
Kat. čís.: 86916
Inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí
Communication network dependability engineering
Třídící znak: 010680Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>