OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1571 produktů
Aktuální strana 8 z 79

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 19011
Kat. čís.: 506469
Směrnice pro auditování systémů managementu
Guidelines for auditing management systems
Třídící znak: 010330Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10013
Kat. čís.: 513425
Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím
Quality management systems - Guidance for documented information
Třídící znak: 010331Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10005
Kat. čís.: 507192
Management kvality - Směrnice pro plány kvality
Quality management - Guidelines for quality plans
Třídící znak: 010332Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10006
Kat. čís.: 507691
Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech
Quality management - Guidelines for quality management in projects
Třídící znak: 010333Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10007
Kat. čís.: 509231
Management kvality - Směrnice pro management konfigurace
Quality management - Guidelines for configuration management
Třídící znak: 010334Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10014
Kat. čís.: 513864
Systémy managementu kvality - Řízení organizace k výsledkům kvality - Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů
Quality management systems - Managing an organization for quality results - Guidance for realizing financial and economic benefits
Třídící znak: 010335Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10017
Kat. čís.: 514519
Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016
Quality management - Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015
Třídící znak: 010336Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10015
Kat. čís.: 510461
Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí
Quality management - Guidelines for competence management and people development
Třídící znak: 010337Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10019
Kat. čís.: 73971
Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb
Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
Třídící znak: 010338Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10002
Kat. čís.: 506789
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations
Třídící znak: 010339Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10001
Kat. čís.: 506788
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations
Třídící znak: 010340Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10003
Kat. čís.: 506790
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations
Třídící znak: 010341Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10004
Kat. čís.: 506791
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring
Třídící znak: 010342Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10008
Kat. čís.: 515969
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Návod pro transakce elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem
Quality management - Customer satisfaction - Guidance for business-to-consumer electronic commerce transactions
Třídící znak: 010343Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10010
Kat. čís.: 516121
Management kvality - Návod k pochopení, hodnocení a zlepšování kultury kvality organizace
Quality management - Guidance to understand, evaluate and improve organizational quality culture
Třídící znak: 010344Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 21500
Kat. čís.: 513397
Management projektů, programů a portfolií - Kontext a koncepce
Project, programme and portfolio management - Context and concepts
Třídící znak: 010345Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21502
Kat. čís.: 513076
Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu projektu
Project, programme and portfolio management - Guidance on project management
Třídící znak: 010346Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21503
Kat. čís.: 516240
Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu programu
Project, programme and portfolio management - Guidance on programme management
Třídící znak: 010347Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21504
Kat. čís.: 516331
Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu portfolia
Project, programme and portfolio management - Guidance on portfolio management
Třídící znak: 010348Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 10020
Kat. čís.: 516502
Systémy managementu kvality - Management organizačních změn - Procesy
Quality management systems - Organizational change management - Processes
Třídící znak: 010349Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>