OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1543 produktů
Aktuální strana 8 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 10005
Kat. čís.: 507192
Management kvality - Směrnice pro plány kvality
Quality management - Guidelines for quality plans
Třídící znak: 010332Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10006
Kat. čís.: 507691
Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech
Quality management - Guidelines for quality management in projects
Třídící znak: 010333Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10007
Kat. čís.: 509231
Management kvality - Směrnice pro management konfigurace
Quality management - Guidelines for configuration management
Třídící znak: 010334Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10014
Kat. čís.: 513864
Systémy managementu kvality - Řízení organizace k výsledkům kvality - Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů
Quality management systems - Managing an organization for quality results - Guidance for realizing financial and economic benefits
Třídící znak: 010335Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10017
Kat. čís.: 514519
Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016
Quality management - Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015
Třídící znak: 010336Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10015
Kat. čís.: 510461
Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí
Quality management - Guidelines for competence management and people development
Třídící znak: 010337Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10019
Kat. čís.: 73971
Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb
Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
Třídící znak: 010338Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10002
Kat. čís.: 506789
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations
Třídící znak: 010339Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10001
Kat. čís.: 506788
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations
Třídící znak: 010340Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10003
Kat. čís.: 506790
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations
Třídící znak: 010341Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10004
Kat. čís.: 506791
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření
Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring
Třídící znak: 010342Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 21500
Kat. čís.: 513397
Management projektů, programů a portfolií - Kontext a koncepce
Project, programme and portfolio management - Context and concepts
Třídící znak: 010345Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21502
Kat. čís.: 513076
Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu projektu
Project, programme and portfolio management - Guidance on project management
Třídící znak: 010346Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 31000
Kat. čís.: 505890
Management rizik - Směrnice
Risk management - Guidelines
Třídící znak: 010351Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 31010 ed. 2
Kat. čís.: 510588
Management rizik - Techniky posuzování rizik
Risk management - Risk assessment techniques
Třídící znak: 010352Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 31022
Kat. čís.: 511617
Management rizik - Směrnice pro management právních rizik
Risk management - Guidelines for the management of legal risk
Třídící znak: 010353Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 10012
Kat. čís.: 68678
Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení
Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment
Třídící znak: 010360Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 30401
Kat. čís.: 507799
Systémy managementu znalostí - Požadavky
Knowledge management systems - Requirements
Třídící znak: 010361Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 55000
Kat. čís.: 97512
Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie
Asset management - Overview, principles and terminology
Třídící znak: 010375Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 55001
Kat. čís.: 97511
Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky
Asset management - Management systems - Requirements
Třídící znak: 010376Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>