OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1524 produktů
Aktuální strana 9 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 55002
Kat. čís.: 508844
Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001
Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
Třídící znak: 010377Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P ISO/TS 55010
Kat. čís.: 509896
Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv
Asset management - Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management
Třídící znak: 010378Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 28000
Kat. čís.: 86095
Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců
Specification for security management systems for the supply chain
Třídící znak: 010381Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 19443
Kat. čís.: 506841
Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
Quality management systems - Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
Třídící znak: 010382Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 23406
Kat. čís.: 511682
Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
Třídící znak: 010383Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 26000
Kat. čís.: 88082
Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti
Guidance on social responsibility
Třídící znak: 010390Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512372)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN 01 0391
Kat. čís.: 513050
Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky
Corporate social responsibility management system - Requirements
Třídící znak: 010391Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN ISO 37001
Kat. čís.: 503262
Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití
Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 010392Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 17161
Kat. čís.: 510215
Design pro všechny - Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny - Rozšíření okruhu uživatelů
Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
Třídící znak: 010393Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 37301
Kat. čís.: 513358
Nová
Systémy managementu shody - Požadavky s návodem pro použití
Třídící znak: 010394Datum vydání: 01.10.2021    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10241-2
Kat. čís.: 503266
Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel
Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized terminological entries
Třídící znak: 010500Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10241-1
Kat. čís.: 502756
Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování
Terminological entries in standards - Part 1: General requirements and examples of presentation
Třídící znak: 010500Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1087-2
Kat. čís.: 65905
Terminologická práce - Slovník - Část 2: Počítačové aplikace
Terminology work - Vocabulary - Part 2: Computer applications
Třídící znak: 010501Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1087-1
Kat. čís.: 63471
Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace
Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application
Třídící znak: 010501Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 860
Kat. čís.: 504265
Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů
Terminology work - Harmonization of concepts and terms
Třídící znak: 010502Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1951
Kat. čís.: 54822
Lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v terminografii
Lexicographical symbols and typographical conventions for use in terminography
Třídící znak: 010503Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15188
Kat. čís.: 68212
Směrnice pro management projektu normalizace terminologie
Project management guidelines for terminology standardization
Třídící znak: 010504Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 704
Kat. čís.: 504453
Terminologická práce - Principy a metody
Terminology work - Principles and methods
Třídící znak: 010505Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12616
Kat. čís.: 71561
Terminografie zaměřená na překlad
Translation-oriented terminography
Třídící znak: 010506Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16642
Kat. čís.: 71856
Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie
Computer applications in terminology - Terminological markup framework
Třídící znak: 010507Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>