OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1524 produktů
Aktuální strana 6 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 13528
Kat. čís.: 503198
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním
Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
Třídící znak: 010248Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505460)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN 01 0250
Kat. čís.: 20
Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy
Statistical methods in industrial practice. General principles
Třídící znak: 010250Datum vydání: 01.01.1973  Náhled normy Cena: 851 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11696)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1974  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 11697)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1978  
  
ČSN ISO 5725-1
Kat. čís.: 505451
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions
Třídící znak: 010251Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5725-5
Kat. čís.: 505455
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method
Třídící znak: 010251Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5725-3
Kat. čís.: 505453
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method
Třídící znak: 010251Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5725-6
Kat. čís.: 505456
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 6: Use in practice of accuracy values
Třídící znak: 010251Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 0252
Kat. čís.: 21
Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese
Statistical methods in industrial practice II. Dependences of random variables-correlation and regression
Třídící znak: 010252Datum vydání: 01.03.1976  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 01 0253
Kat. čís.: 22
Statistické metody v průmyslové praxi III. Základní neparametrické metody
Statistical methods in industrial practice III. Basis distribution-free methods
Třídící znak: 010253Datum vydání: 01.03.1976  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11698)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1978  
  
ČSN 01 0254
Kat. čís.: 23
Statistická přejímka srovnáváním
Sampling inspection by attributes
Třídící znak: 010254Datum vydání: 01.03.1976  Náhled normy Cena: 715 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11699)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1982  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 39042)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1992  
  
ČSN 01 0257
Kat. čís.: 26
Statistická přejímka srovnáváním pro plynulou výrobu
Sampling plans for continuous production
Třídící znak: 010257Datum vydání: 01.07.1978  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11704)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1986  
  
ČSN ISO 3951-5
Kat. čís.: 86134
Statistické přejímky měřením - Část 5: Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směrodatná odchylka)
Sampling procedures for inspection by variables - Part 5: Sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for inspection by variables (known standard deviation)
Třídící znak: 010258Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3951-4
Kat. čís.: 92192
Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality
Sampling procedures for inspection by variables - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels
Třídící znak: 010258Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3951-1
Kat. čís.: 501409
Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL
Sampling procedures for inspection by variables - Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL
Třídící znak: 010258Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3951-3
Kat. čís.: 86133
Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii
Sampling procedures for inspection by variables - Part 3: Double sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
Třídící znak: 010258Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8422
Kat. čís.: 84759
Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním
Sequential sampling plans for inspection by attributes
Třídící znak: 010259Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 0260
Kat. čís.: 24030
Statistická přejímka srovnáváním. Přejímací plány jedním výběrem s přípustným počtem vadných ve výběru rovným nule
Sampling inspection by attributes. Single sampling plans with acceptance number zero
Třídící znak: 010260Datum vydání: 01.02.1989  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 2859-1
Kat. čís.: 60494
Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii
Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
Třídící znak: 010261Datum vydání: 01.12.2000  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 92190)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2013  
  
ČSN ISO 2859-3
Kat. čís.: 76459
Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka
Sampling procedures for inspection by attributes - Part 3: Skip-lot sampling procedures
Třídící znak: 010261Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2859-5
Kat. čís.: 77328
Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii
Sampling procedures for inspection by attributes - Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
Třídící znak: 010261Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10725
Kat. čís.: 64386
Výběrové přejímací plány a postupy pro kontrolu hromadných materiálů
Acceptance sampling plans and procedures for the inspection of bulk materials
Třídící znak: 010263Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>