OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1543 produktů
Aktuální strana 5 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 01 0230
Kat. čís.: 24027
Aplikovaná statistika. Analýza rozptylu
Třídící znak: 010230Datum vydání: 01.03.1988  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN ISO 2602
Kat. čís.: 28636
Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval
Statistical interpretation of test results. Estimation of the mean. Confidence interval
Třídící znak: 010231Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 16269-7
Kat. čís.: 63646
Statistická interpretace údajů - Část 7: Medián - Odhad a konfidenční intervaly
Statistical interpretation of data - Part 7: Median - Estimation and confidence intervals
Třídící znak: 010233Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16269-8
Kat. čís.: 74046
Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů
Statistical interpretation of data - Part 8: Determination of prediction intervals
Třídící znak: 010233Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16269-4
Kat. čís.: 90135
Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot
Statistical interpretation of data - Part 4: Detection and treatment of outliers
Třídící znak: 010233Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2854
Kat. čís.: 16530
Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů
Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to mens and variances
Třídící znak: 010234Datum vydání: 01.10.1994  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN ISO 3301
Kat. čís.: 28868
Statistická interpretace údajů. Porovnání dvou průměrů v případě párových pozorování
Statistical interpretation of data. Comparison of two means in the case of paired observations
Třídící znak: 010235Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 3494
Kat. čís.: 18916
Statistická interpretace údajů. Síla testů středních hodnot a rozptylů
Statistical interpretation of data. Power of tests relating to means and variances
Třídící znak: 010236Datum vydání: 01.03.1996  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11095
Kat. čís.: 26282
Lineární kalibrace s použitím referenčních materiálů
Linear calibration using reference materials
Třídící znak: 010237Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN ISO 11453
Kat. čís.: 50049
Statistická interpretace údajů - Testy a konfidenční intervaly pro podíly
Statistical interpretation of data - Tests and confidence intervals relating to proportions
Třídící znak: 010238Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 58916)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN ISO 5479
Kat. čís.: 53815
Statistická interpretace údajů - Testy odchýlení od normálního rozdělení
Statistical interpretation of data - Tests for departure from the normal distribution
Třídící znak: 010239Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 58917)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN ISO 11843-1
Kat. čís.: 53814
Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice
Capability of detection - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 010240Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11843-4
Kat. čís.: 72048
Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou
Capability of detection - Part 4: Methodology for comparing the minimum detectable value with a given value
Třídící znak: 010240Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11843-3
Kat. čís.: 70802
Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace
Capability of detection - Part 3: Methodology for determination of the critical value for the response variable when no calibration data are used
Třídící znak: 010240Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11843-2
Kat. čís.: 62732
Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace
Capability of detection - Part 2: Methodology in the linear calibration case
Třídící znak: 010240Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11843-5
Kat. čís.: 94594
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace
Capability of detection - Part 5: Methodology in the linear and non-linear calibration cases
Třídící znak: 010240Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 503561)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN ISO 10576-1
Kat. čís.: 69237
Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy
Statistical methods - Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements - Part 1: General principles
Třídící znak: 010241Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 28037
Kat. čís.: 506726
Stanovení a použití lineárních kalibračních funkcí
Determination and use of straight-line calibration functions
Třídící znak: 010242Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 28640
Kat. čís.: 501979
Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení
Random variate generation methods
Třídící znak: 010245Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13528
Kat. čís.: 503198
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním
Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
Třídící znak: 010248Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505460)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>