OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1543 produktů
Aktuální strana 4 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 30300
Kat. čís.: 506263
Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy
Information and documentation - Management systems for records - Fundamentals and vocabulary
Třídící znak: 010195Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4
Kat. čís.: 57645
Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů
Information and documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
Třídící znak: 010196Datum vydání: 01.12.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 690
Kat. čís.: 87858
Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů
Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
Třídící znak: 010197Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 0201
Kat. čís.: 24018
Vyvolené čísla a rady vyvolených čísel
Preferred numbers and series of preffered numbers
Třídící znak: 010201Datum vydání: 01.03.1985  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 01 0202
Kat. čís.: 24019
Základní pravidla zaměnitelnosti. Normální délkové rozměry
Nominal linear sizes
Třídící znak: 010202Datum vydání: 01.06.1989  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 01 0211
Kat. čís.: 24021
Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran
Fillet radii and chamfering of edges
Třídící znak: 010211Datum vydání: 01.03.1986  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506276)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2018  
  
ČSN ISO 3534-1
Kat. čís.: 85042
Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti
Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability
Třídící znak: 010216Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3534-2
Kat. čís.: 86143
Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika
Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics
Třídící znak: 010216Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3534-3
Kat. čís.: 508617
Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů
Statistics - Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments
Třídící znak: 010216Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13053-1
Kat. čís.: 92156
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 1: Metodologie DMAIC
Quantitative methods in process improvement - Six Sigma - Part 1: DMAIC methodology
Třídící znak: 010217Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13053-2
Kat. čís.: 94108
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy
Quantitative methods in process improvement - Six Sigma - Part 2: Tools and techniques
Třídící znak: 010217Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18404
Kat. čís.: 503549
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean
Quantitative methods in proces improvement - Six Sigma - Competencies for key personnel and their organizations in relation to SixSigma and Lean implementation
Třídící znak: 010218Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 01 0220
Kat. čís.: 15
Aplikovaná statistika. Rovnoměrně rozdělená náhodná čísla
Applied statistics. Random numbers
Třídící znak: 010220Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 01 0222
Kat. čís.: 17
Aplikovaná statistika. Testy odlehlosti výsledků pozorování
Applied statistics. Significance tests for extreme values
Třídící znak: 010222Datum vydání: 01.07.1979  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 01 0223
Kat. čís.: 24022
Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení. Případ úplných výběrů
Třídící znak: 010223Datum vydání: 01.06.1989  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 01 0224
Kat. čís.: 18
Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry Weibullova rozdělení
Applied ststistics. The rules of determination of estimates and confidence bounds for Weibull's distribution parameters
Třídící znak: 010224Datum vydání: 01.02.1981  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 01 0225
Kat. čís.: 19
Aplikovaná statistika. Testy shody empirického rozdělení s teoretickým
Třídící znak: 010225Datum vydání: 01.10.1981  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 01 0227
Kat. čís.: 24024
Aplikovaná statistika. Grafické metody zpracování údajů. Pravděpodobnostní sítě
Třídící znak: 010227Datum vydání: 01.04.1985  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN 01 0228
Kat. čís.: 24025
Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry binomického a záporného binomického rozdělení
Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for parameters of binomial and negative binomial distributions
Třídící znak: 010228Datum vydání: 01.09.1987  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 01 0229
Kat. čís.: 24026
Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení
Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for the parameter of the Poisson distribution
Třídící znak: 010229Datum vydání: 01.10.1987  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>