OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1524 produktů
Aktuální strana 3 z 77

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 7144
Kat. čís.: 21060
Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů
Documentation - Presentation of theses and similar documents
Třídící znak: 010161Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 5127
Kat. čís.: 67126
Informace a dokumentace - Slovník
Information and documentation - Vocabulary
Třídící znak: 010162Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2384
Kat. čís.: 24007
Dokumentace. Formální úprava překladů
Documentation. Presentation of translations
Třídící znak: 010164Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 01 0166
Kat. čís.: 28489
Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací
Publisher's lay-out of books and some other kinds of non-periodic publications
Třídící znak: 010166Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 11799
Kat. čís.: 502836
Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů
Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials
Třídící znak: 010169Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11798
Kat. čís.: 61043
Informace a dokumentace - Stálost a trvanlivost psaní, tisku a kopírování na papír - Požadavky a metody zkoušení
Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods
Třídící znak: 010170Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15707
Kat. čís.: 65822
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC)
Information and documentation - International Standard Musical Work Code (ISWC)
Třídící znak: 010171Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 0172 ISO 5964
Kat. čís.: 24010
Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů
Documentation - Guidelines for establishment and development of multilingual thesauri
Třídící znak: 010172Datum vydání: 01.02.1992  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN ISO 5963
Kat. čís.: 19129
Dokumentace. Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka
Documentation. Methods for examing documents, determing their subjecting and selecting indexing terms
Třídící znak: 010174Datum vydání: 01.03.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 6630
Kat. čís.: 19758
Dokumentace - Bibliografické řídicí znaky
Documentation. Bibliografic control characters
Třídící znak: 010176Datum vydání: 01.07.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8777
Kat. čís.: 19895
Informace a dokumentace - Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací
Information and documentation. Commands for interactive text searching
Třídící znak: 010177Datum vydání: 01.09.1996  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3901
Kat. čís.: 65530
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC)
Information and documentation - International Standard Recording Code (ISRC)
Třídící znak: 010179Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15706
Kat. čís.: 71251
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN)
Information and documentation - International Standard Audiovisual Number (ISAN)
Třídící znak: 010180Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16341
Kat. čís.: 92027
Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby - Pořadí významu
Selection of standards and standard-like documents for defence products and services - Order of preference
Třídící znak: 010181Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 639-1
Kat. čís.: 68450
Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód
Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code
Třídící znak: 010182Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 639-2
Kat. čís.: 58405
Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód
Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code
Třídící znak: 010182Datum vydání: 01.06.2000  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2145
Kat. čís.: 26144
Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů
Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents
Třídící znak: 010184Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 9
Kat. čís.: 65539
Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky
Information and documentation - Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages
Třídící znak: 010185Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2108
Kat. čís.: 75557
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)
Information and documentation - International Standard Book Number (ISBN)
Třídící znak: 010189Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 999
Kat. čís.: 52582
Informace a dokumentace - Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků
Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
Třídící znak: 010192Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>