OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1543 produktů
Aktuální strana 2 z 78

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 5123
Kat. čís.: 68636
Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů
Documentation - Headers for microfiche of monographs and serials
Třídící znak: 010138Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7220
Kat. čís.: 64019
Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem
Information and documentation - Presentation of catalogues of standards
Třídící znak: 010139Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11800
Kat. čís.: 64018
Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih
Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books
Třídící znak: 010140Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7154
Kat. čís.: 68637
Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání
Documentation - Bibliographic filing principles
Třídící znak: 010141Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 14416
Kat. čís.: 73165
Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály
Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materials
Třídící znak: 010142Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11108
Kat. čís.: 61044
Informace a dokumentace - Archivní papír - Požadavky na stálost a trvanlivost
Information and documentation - Archival paper - Requirements for permanence and durability
Třídící znak: 010144Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 843
Kat. čís.: 61045
Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky
Information and documentation - Conversion of Greek characters into Latin characters
Třídící znak: 010145Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 215
Kat. čís.: 61047
Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací
Documentation - Presentation of contributions to periodicals and other serials
Třídící znak: 010147Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 214
Kat. čís.: 61046
Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci
Documentation - Abstracts for publications and documentation
Třídící znak: 010148Datum vydání: 01.02.2001  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 832
Kat. čís.: 63520
Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování bibliografických termínů
Information and documentation - Bibliographic description and references - Rules for the abbreviation of bibliographic terms
Třídící znak: 010149Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10754
Kat. čís.: 52371
Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací v neslovanských jazycích
Information and documentation - Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange
Třídící znak: 010150Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 11822
Kat. čís.: 52370
Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků arabské abecedy pro výměnu bibliografických informací
Information and documentation - Extension of the Arabic alphabet coded character set for bibliographic information interchange
Třídící znak: 010151Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 6861
Kat. čís.: 52369
Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků glagolské abecedy pro výměnu bibliografických informací
Information and documentation - Glagolitic alphabet coded character set for bibliographic information interchange
Třídící znak: 010152Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10586
Kat. čís.: 52368
Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků gruzínské abecedy pro výměnu bibliografických informací
Information and documentation - Georgian alphabet coded character set for bibliographic information interchange
Třídící znak: 010153Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10585
Kat. čís.: 52367
Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků arménské abecedy pro výměnu bibliografických informací
Information and documentation - Armenian alphabet coded character set for bibliographic information interchange
Třídící znak: 010154Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 8957
Kat. čís.: 52372
Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací
Information and documentation - Hebrew alphabet coded character sets for bibliographic information interchange
Třídící znak: 010155Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 6862
Kat. čís.: 53487
Informace a dokumentace - Kódovaný soubor matematických znaků pro výměnu bibliografických informací
Information and documentation - Mathematical coded character set for bibliographic information interchange
Třídící znak: 010156Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10324
Kat. čís.: 56974
Informace a dokumentace - Údaje o fondu - Souhrnná úroveň
Information and documentation - Holdings statements - Summary level
Třídící znak: 010158Datum vydání: 01.09.1999  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1086
Kat. čís.: 61042
Informace a dokumentace - Titulní listy knih
Information and documentation - Title leaves of books
Třídící znak: 010159Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7144
Kat. čís.: 21060
Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů
Documentation - Presentation of theses and similar documents
Třídící znak: 010161Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>