KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 2 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 07 0703
Kat. čís.: 71796
Kotelny se zařízeními na plynná paliva
Gas boiler houses
Třídící znak: 070703Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 75359)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.2006  
  
ČSN 07 0705
Kat. čís.: 21072
Parní kotle - Uvádění kotlů do provozu
Steam boilers. Putting into operation
Třídící znak: 070705Datum vydání: 01.01.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 07 0706
Kat. čís.: 24803
Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži
Steam and hot-water boilers Rules for past assembly acceptance
Třídící znak: 070706Datum vydání: 01.02.1989    Cena: 205 Kč
  
ČSN 07 0710
Kat. čís.: 739
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
Operation, attendance and maintenance of steam and hot water boilers
Třídící znak: 070710Datum vydání:   Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12222)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1977  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 12221)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1978  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 12223)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1985  
  
ČSN 07 0711
Kat. čís.: 24804
Provoz zařízení pro úpravu vody
Operation of water treatment plants
Třídící znak: 070711Datum vydání:   Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 07 0751
Kat. čís.: 740
Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Požiadavky na značenie
Safety technique. Steam and hot-water boilers. Requirements for designation
Třídící znak: 070751Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 07 4009
Kat. čís.: 741
Předpisy pro zařízení na přípravu uhelného prášku
Regulations for equipment for preparation of coal powder
Třídící znak: 074009Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 07 4010
Kat. čís.: 742
Provoz, obsluha a údržba zařízení na přípravu uhelného prášku
Operation, manipulation and naintenace of equipment for preparation of coal powder
Třídící znak: 074010Datum vydání:     Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12224)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1979  
  
ČSN EN 303-2
Kat. čís.: 505320
Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners
Třídící znak: 075303Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 303-1
Kat. čís.: 503866
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení
Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking
Třídící znak: 075303Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 303-5
Kat. čís.: 92127
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
Třídící znak: 075303Datum vydání: 01.01.2013Datum zrušení: 01.11.2021 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 303-4
Kat. čís.: 56868
Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení
Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking
Třídící znak: 075303Datum vydání: 01.09.1999  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 303-3
Kat. čís.: 56324
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem
Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner
Třídící znak: 075303Datum vydání: 01.07.1999  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 71795)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2004  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77268)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2006  
  
ČSN EN 303-7
Kat. čís.: 78630
Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW
Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner of nominal heat output not exceeding 1 000 kW
Třídící znak: 075303Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 303-6
Kat. čís.: 508738
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
Třídící znak: 075303Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 303-5
Kat. čís.: 512783
Nová
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
Třídící znak: 075303Datum vydání: 01.10.2021    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 304
Kat. čís.: 506344
Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners
Třídící znak: 075304Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15035
Kat. čís.: 79270
Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW
Heating boilers - Special requirements for oil fired room sealed units up to 70 kW
Třídící znak: 075305Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15332
Kat. čís.: 509195
Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu
Heating boilers - Energy assessment of hot water storage tanks
Třídící znak: 075306Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14394+A1
Kat. čís.: 83274
Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C
Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 °C
Třídící znak: 075307Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>