KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 6 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12953-12
Kat. čís.: 70116
Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu
Shell boilers - Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 07 8122
Kat. čís.: 747
Tlakové nádoby ručních postřikovačů
Pressure vessels for hand sprayers
Třídící znak: 078122Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12231)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.1978  
  
ČSN EN 12542
Kat. čís.: 511276
Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba
LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical pressure vessels, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m® - Design and manufacture
Třídící znak: 078212Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16119
Kat. čís.: 93598
Zařízení a příslušenství na LPG - Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na LPG - Specifikace a zkoušení
LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing
Třídící znak: 078213Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10286
Kat. čís.: 500931
Lahve na plyny - Terminologie
Gas cylinders - Terminology
Třídící znak: 078301Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14456
Kat. čís.: 502197
Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC)
Gas cylinders - Gas properties and associated classification (FTSC) codes
Třídící znak: 078302Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509160)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
ČSN 07 8304
Kat. čís.: 87376
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
Gas cylinders - Operation rules
Třídící znak: 078304Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503598)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 98920)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2015  
  
ČSN 07 8305
Kat. čís.: 748
Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla
Metal pressure vessels for transport of gasses. Technical rules
Třídící znak: 078305Datum vydání: 01.12.1977  Náhled normy Cena: 502 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12236)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1978  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 12232)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1980  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 12235)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1984  
  
Změna  : d (Katalogové číslo: 12234)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1988  
  
Změna  : e (Katalogové číslo: 12238)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1991  
  
Změna  : Z6 (Katalogové číslo: 12237)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1991  
  
Změna  : Z7 (Katalogové číslo: 12233)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1995  
  
Změna  : Z8 (Katalogové číslo: 26519)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.1997  
  
Změna  : Z9 (Katalogové číslo: 58149)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2000  
  
ČSN EN ISO 10156
Kat. čís.: 507074
Lahve na plyny - Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve
Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets
Třídící znak: 078310Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 720-1
Kat. čís.: 60146
Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů
Transportable gas cylinders - Gases and gas mixtures - Part 1: Properties of pure gases
Třídící znak: 078310Datum vydání: 01.10.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10298
Kat. čís.: 511734
Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve
Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of toxicity for the selection of cylinder valve outlets
Třídící znak: 078311Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13338
Kat. čís.: 511735
Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve
Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of tissue corrosiveness for the selection of cylinder valve outlets
Třídící znak: 078312Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11621
Kat. čís.: 76372
Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání
Gas cylinders - Procedures for change of gas service
Třídící znak: 078315Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 25760
Kat. čís.: 99124
Lahve na plyny - Provozní postupy pro bezpečnou demontáž ventilů z lahví na plyny
Gas cylinders - Operational procedures for the safe removal of valves from gas cylinders
Třídící znak: 078317Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13720
Kat. čís.: 66325
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel
Transportable gas cylinders - Filling conditions for acetylene battery vehicles
Třídící znak: 078318Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11372
Kat. čís.: 90732
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění
Gas cylinders - Acetylene cylinders - Filling conditions and filling inspection
Třídící znak: 078319Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3807
Kat. čís.: 95027
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu
Gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic requirements and type testing
Třídící znak: 078320Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96822)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2015  
  
ČSN EN 1919
Kat. čís.: 60423
Lahve na přepravu plynů - Lahve na zkapalněné plyny (kromě acetylenu a LPG) - Kontrola během plnění
Transportable gas cylinders - Cylinders for liquefied gases (excluding acetylene and LPG) - Inspection at time of filling
Třídící znak: 078322Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1920
Kat. čís.: 60422
Lahve na přepravu plynů - Lahve na stlačené plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění
Transportable gas cylinders - Cylinders for compressed gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling
Třídící znak: 078323Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13088
Kat. čís.: 93078
Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění
Gas cylinders - Acetylene cylinder bundles - Filling conditions and filling inspection
Třídící znak: 078324Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512167)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2021  
  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>