KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 10 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11120
Kat. čís.: 99123
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3 000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení
Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes of water capacity between 150 l and 3000 l - Design, construction and testing
Třídící znak: 078525Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13322-1
Kat. čís.: 68610
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli
Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1: Carbon steel
Třídící znak: 078526Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 76825)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.10.2006  
  
ČSN EN 13322-2
Kat. čís.: 68611
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli
Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 2: Stainless steel
Třídící znak: 078526Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79825)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2007  
  
ČSN EN 12862
Kat. čís.: 61654
Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných svařovaných lahví na plyny z hliníkových slitin
Transportable gas cylinders - Specification for the design and construction of refillable transportable welded aluminium alloy gas cylinders
Třídící znak: 078527Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14208
Kat. čís.: 71460
Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro svařované ocelové tlakové sudy na plyny o objemu do 1 000 litrů včetně - Návrh a konstrukce
Transportable gas cylinders - Specification for welded pressure drums up to 1 000 litre capacity for the transport of gases - Design and construction
Třídící znak: 078528Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11623
Kat. čís.: 501194
Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení
Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
Třídící znak: 078529Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14876
Kat. čís.: 79194
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of welded steel pressure drums
Třídící znak: 078530Datum vydání: 01.08.2007Datum zrušení: 01.10.2021 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1802
Kat. čís.: 65593
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless aluminium alloy gas cylinders
Třídící znak: 078532Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1803
Kat. čís.: 65594
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných lahví z uhlíkových ocelí
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of welded carbon steel gas cylinders
Třídící znak: 078533Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1968
Kat. čís.: 65592
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders
Třídící znak: 078534Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75900)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2006  
  
ČSN EN 12245+A1
Kat. čís.: 90880
Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve
Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders
Třídící znak: 078535Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22435
Kat. čís.: 79924
Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu
Gas cylinders - Cylinder valves with integrated pressure regulators - Specification and type testing (ISO 22435:2007)
Třídící znak: 078535Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 93805)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.11.2013  
  
ČSN EN 12257
Kat. čís.: 65591
Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve
Transportable gas cylinders - Seamless, hoop-wrapped composite cylinders
Třídící znak: 078536Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20475
Kat. čís.: 512210
Lahve na plyn - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení
Gas cylinders - Cylinder bundles - Periodic inspection and testing
Třídící znak: 078537Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23088
Kat. čís.: 512212
Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů - Objem do 1 000 l
Gas cylinders - Periodic inspection and testing of welded steel pressure drums - Capacities up to 1 000 l
Třídící znak: 078537Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14638-1
Kat. čís.: 77604
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepřekračujícím 150 litrů - Část 1: Ocelové lahve svařované z austenitických nerezavějících ocelí vyráběné experimentálními metodami k oprávnění návrhu
Transportable gas cylinders - Refillable welded receptacles of a capacity not exceeding 150 litres - Part 1: Welded austenitic stainless steel cylinders made to a design justified by experimental methods
Třídící znak: 078538Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14638-3
Kat. čís.: 88079
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami
Transportable gas cylinders - Refillable welded receptacles of a capacity not exceeding 150 litres - Part 3: Welded carbon steel cylinders made to a design justified by experimental methods
Třídící znak: 078538Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 91474)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2012  
  
ČSN EN ISO 16148
Kat. čís.: 501206
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení
Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Acoustic emission examination (AT) and follow-up ultrasonic examination (UT) for periodic inspection and testing
Třídící znak: 078539Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511438)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
ČSN EN ISO 18119
Kat. čís.: 507738
Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení
Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing
Třídící znak: 078540Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10462
Kat. čís.: 95838
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba
Gas cylinders - Acetylene cylinders - Periodic inspection and maintenance
Třídící znak: 078542Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509633)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508869)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13  Další strana >>