KOTLE


Vyhovuje 249 produktů
Aktuální strana 12 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11114-4
Kat. čís.: 506717
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí
Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement
Třídící znak: 078609Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11114-2
Kat. čís.: 93793
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály
Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 2: Non-metallic materials
Třídící znak: 078609Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11114-3
Kat. čís.: 88857
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře
Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 3: Autogenous ignition test for non-metallic materials in oxygen atmosphere
Třídící znak: 078609Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13340
Kat. čís.: 62496
Lahve na přepravu plynů - Ventily lahví na jedno použití (kartuše) - Technické podmínky a prototypové zkoušky
Transportable gas cylinders - Cylinder valves for non-refillable cylinders - Specification and prototype testing (ISO 13340:2001)
Třídící znak: 078610Datum vydání: 01.01.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14246
Kat. čís.: 96620
Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly
Gas cylinders - Cylinder valves - Manufacturing tests and examinations
Třídící znak: 078611Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505016)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN 07 8612
Kat. čís.: 24821
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 19,2. Rozměry
Closing valves with a safety release device and pin W 19,2. Dimensions
Třídící znak: 078612Datum vydání: 01.04.1988  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 10692-1
Kat. čís.: 63649
Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 1: Výstupní ventilová připojení
Gas cylinders - Gas cylinder valve connections for use in the microelectronics industry - Part 1: Outlet connections (ISO 10692-1:2001)
Třídící znak: 078613Datum vydání: 01.06.2002    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10692-2
Kat. čís.: 63648
Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 2: Specifikace a typové zkoušky ventilových připojení
Gas cylinders - Gas cylinder valve connections for use in the microelectronics industry - Part 2: Specification and type testing for valve to cylinder connections (ISO 10692-2:2001)
Třídící znak: 078613Datum vydání: 01.06.2002    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 07 8616
Kat. čís.: 24822
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na propan-butan. Rozměry
Closing valves for cylinders for propan-butan. Dimensions
Třídící znak: 078616Datum vydání: 01.04.1988  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 07 8621
Kat. čís.: 24823
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 27,8. Rozměry
Closing valves with a safety release device and pin W 27,8. Dimensions
Třídící znak: 078621Datum vydání: 01.04.1988  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 07 8625
Kat. čís.: 24824
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily se čtyřhranem pro láhve na jedovaté plyny. Rozměry
Closing valves with a square cylinders for toxic gases. Dimensions
Třídící znak: 078625Datum vydání: 01.04.1988  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35187)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1990  
  
ČSN 07 8626
Kat. čís.: 24825
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na acetylén. Rozměry
Closing valves yoke - type for cylinders for acetylene. Dimensions
Třídící znak: 078626Datum vydání: 01.04.1988    Cena: 62 Kč
  
ČSN 07 8627
Kat. čís.: 24826
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s přírubou pro sudy na chlór. Rozměry
Closing valves with a flange for drums for chlorime. Dimensions
Třídící znak: 078627Datum vydání: 01.04.1988    Cena: 62 Kč
  
ČSN 07 8628
Kat. čís.: 24827
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na čpavek. Rozměry
Closing valves for cylinders for ammonia. Dimensions
Třídící znak: 078628Datum vydání: 01.04.1988    Cena: 62 Kč
  
ČSN 07 8630
Kat. čís.: 24828
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na oxid dusný. Rozměry
Closing valves for cylinders for dinitrogen monoxide. Dimensions
Třídící znak: 078630Datum vydání: 01.04.1988    Cena: 62 Kč
  
ČSN 07 8631
Kat. čís.: 24829
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Rozměry
Closing valves for cylinders for gases with filling overpressure up to 15 MPa. Dimensions
Třídící znak: 078631Datum vydání: 01.04.1988  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35189)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1989  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 35188)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1990  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 35190)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.1991  
  
ČSN EN ISO 14245
Kat. čís.: 509046
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily
Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-closing
Třídící znak: 078632Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15995
Kat. čís.: 509047
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily
Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually operated
Třídící znak: 078633Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14129
Kat. čís.: 95839
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG
LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels
Třídící znak: 078634Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14071+A1
Kat. čís.: 508072
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství
LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels - Ancillary equipment
Třídící znak: 078635Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  12 13  Další strana >>