KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 11 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16753
Kat. čís.: 501475
Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových velkoobjemových lahví na stlačené plyny, s vodním objemem od 150 l do 3 000 l, prováděné in situ (bez demontáže)
Gas cylinders - Periodic inspection and testing, in situ (without dismantling) of refillable seamless steel tubes of water capacity between 150 l and 3 000 l, used for compressed gases
Třídící znak: 078543Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 24431
Kat. čís.: 502040
Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění
Gas cylinders - Seamless, welded and composite cylinders for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling
Třídící znak: 078544Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12205
Kat. čís.: 63861
Lahve na přepravu plynů - Kovové lahve na plyny pro jedno použití
Transportable gas cylinders - Non refillable metallic gas cylinders
Třídící znak: 078545Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11118
Kat. čís.: 99397
Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení
Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test methods
Třídící znak: 078546Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510557)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN EN 16509
Kat. čís.: 96782
Lahve na přepravu plynů - Malé ocelové lahve na jedno použití, o objemu nejvýše 120 ml, k přepravě stlačených nebo zkapalněných plynů (kompaktní lahve) - Návrh, konstrukce, plnění a zkoušení
Transportable gas cylinders - Non-refillable, small transportable, steel cylinders of capacities up to and including 120 ml containing compressed or liquefied gases (compact cylinders) - Design, construction, filling and testing
Třídící znak: 078547Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10460
Kat. čís.: 506576
Lahve na plyny - Svařované lahve na plyny ze slitiny hliníku, z uhlíkové a korozivzdorné oceli - Periodická kontrola a zkoušení
Gas cylinders - Welded aluminium-alloy, carbon and stainless steel gas cylinders - Periodic inspection and testing
Třídící znak: 078548Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10961
Kat. čís.: 509685
Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola
Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and inspection
Třídící znak: 078551Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13807
Kat. čís.: 502518
Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení
Transportable gas cylinders - Battery vehicles and multiple-element gas containers (MEGCs) - Design, manufacture, identification and testing
Třídící znak: 078552Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17339
Kat. čís.: 511003
Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté uhlíkové kompozitové lahve a velkoobjemové lahve na vodík
Transportable gas cylinders - Fully wrapped carbon composite cylinders and tubes for hydrogen
Třídící znak: 078553Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16964
Kat. čís.: 510690
Lahve na plyny - Sestavy pružných hadic - Specifikace a zkoušení
Gas cylinders - Flexible hoses assemblies - Specification and testing
Třídící znak: 078560Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 07 8600
Kat. čís.: 32655
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení
Closing valves for cylinders for gases. Classification
Třídící znak: 078600Datum vydání: 01.04.1988    Cena: 115 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35186)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1991  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 35185)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1995  
  
ČSN 07 8601
Kat. čís.: 24819
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 15 MPa. Všeobecná ustanovení
Closing valves for cylinders for gases with filling overpressure up to 15 MPa. General regulations
Třídící znak: 078601Datum vydání: 01.04.1988  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 07 8602
Kat. čís.: 24820
Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Všeobecná ustanovení
Closing valves for cylinders for gases with filling overpressure up to 20 MPa. General regulations
Třídící znak: 078602Datum vydání: 01.04.1988    Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 15245-2
Kat. čís.: 64013
Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 2: Kontrola měřením
Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders - Part 2: Gauge inspection (ISO 15245-2:2001)
Třídící znak: 078603Datum vydání: 01.06.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15245-1
Kat. čís.: 64014
Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace
Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders - Part 1: Specification (ISO 15245-1:2001)
Třídící znak: 078603Datum vydání: 01.06.2002    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 93939)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2013  
  
ČSN EN ISO 11363-1
Kat. čís.: 505709
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky
Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders - Part 1: Specifications
Třídící znak: 078605Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11363-2
Kat. čís.: 505276
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry
Gas cylinders . 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders . Part 2: Inspection gauges
Třídící znak: 078605Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 849
Kat. čís.: 50123
Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky
Transportable gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing
Třídící znak: 078606Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 60145)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 63862)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.02.2002  
  
ČSN EN 850
Kat. čís.: 50124
Lahve na přepravu plynů - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky pro medicinální použití
Transportable gas cylinders - Pin-index, yoke-type valve outlet connections for medical use
Třídící znak: 078607Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 62937)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2001  
  
Oprava  : N (Katalogové číslo: 55205)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.11.1998  
  
ČSN EN ISO 11117
Kat. čís.: 509684
Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky
Gas cylinders - Valve protection caps and guards - Design, construction and tests
Třídící znak: 078608Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12 13  Další strana >>