KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 8 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15202
Kat. čís.: 509686
Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení
LPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections
Třídící znak: 078443Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12493
Kat. čís.: 512059
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP - Návrh a výroba
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture
Třídící znak: 078450Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12805
Kat. čís.: 65501
Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky
Automotive LPG components - Containers
Třídící znak: 078451Datum vydání: 01.03.2003    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12806
Kat. čís.: 67804
Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže
Automotive liquefied petroleum gas components - Other than containers
Třídící znak: 078452Datum vydání: 01.12.2003    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13856
Kat. čís.: 65500
Minimální požadavky na obsah příručky uživatele systémů LPG pro motorová vozidla
Minimum requirements for the content of the user manual for automotive LPG systems
Třídící znak: 078453Datum vydání: 01.03.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13365
Kat. čís.: 65055
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění
Transportable gas cylinders - Cylinder bundles for permanent and liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling
Třídící znak: 078454Datum vydání: 01.03.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74781)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2006  
  
ČSN EN 13385
Kat. čís.: 65056
Lahve na přepravu plynů - Baterie ve vozidlech pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění
Transportable gas cylinders - Battery vehicles for permanent and liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling
Třídící znak: 078455Datum vydání: 01.03.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13776
Kat. čís.: 94261
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG
LPG equipment and accessories - Filling and discharge procedures for LPG road tankers
Třídící znak: 078456Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13952
Kat. čís.: 503331
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění lahví na LPG
LPG equipment and accessories - Filling operations for LPG cylinders
Třídící znak: 078457Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14893
Kat. čís.: 96357
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1 000 litrů
LPG equipment and accessories - Transportable Liquefied Petroleum Gas (LPG) welded steel pressure drums with a capacity between 150 litres and 1 000 litres
Třídící znak: 078458Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13760
Kat. čís.: 69683
Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry
Automotive LPG filing system for light and heavy duty vehicles - Nozzle, test requirements and dimensions
Třídící znak: 078460Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14678-1
Kat. čís.: 93675
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany
LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 1: Dispensers
Třídící znak: 078461Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14678-3
Kat. čís.: 93676
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech
LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 3: Refuelling installations at commercial and industrial premises
Třídící znak: 078461Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14678-2+A1
Kat. čís.: 91388
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci
LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 2: Components other than dispensers and installation requirements
Třídící znak: 078461Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13953
Kat. čís.: 512058
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Třídící znak: 078463Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13175+A1
Kat. čís.: 511004
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)
LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
Třídící znak: 078465Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16125
Kat. čís.: 509194
Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejích uložení - Kapalná a plynná fáze LPG
LPG Equipment and Accessories - Pipework systems and supports - LPG in liquid phase and vapour pressure phase
Třídící znak: 078466Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12252
Kat. čís.: 96158
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG
LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers
Třídící znak: 078472Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16652-2
Kat. čís.: 508286
Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 2: Odborná způsobilost pracovníků a výcvik
LPG equipment and accessories - Automotive LPG vehicles workshops - Part 2: Personnel competence and training
Třídící znak: 078473Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16652-1
Kat. čís.: 501411
Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy
LPG equipment and accessories - Automotive LPG vehicles workshops - Part 1: Working areas and procedures
Třídící znak: 078473Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13  Další strana >>