KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 9 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14841
Kat. čís.: 95840
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy vypouštění železničních cisteren na LPG
LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail tankers
Třídící znak: 078474Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12979
Kat. čís.: 64829
Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci
Automotive LPG-systems - Installation requirements
Třídící znak: 078479Datum vydání: 01.11.2002    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14334
Kat. čís.: 97851
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG
LPG equipment and accessories - Inspection and testing of LPG road tankers
Třídící znak: 078484Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14912
Kat. čís.: 98448
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví
LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders
Třídící znak: 078492Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13769
Kat. čís.: 506087
Lahve na plyny - Značení ražením
Gas cylinders - Stamp marking
Třídící znak: 078500Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1089-3
Kat. čís.: 90072
Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení
Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 3: Colour coding
Třídící znak: 078500Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7225
Kat. čís.: 80026
Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky
Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)
Třídící znak: 078501Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 93010)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.06.2013  
  
ČSN EN ISO 21007-1
Kat. čís.: 74374
Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 1: Referenční struktura a terminologie
Gas cylinders - Identification and marking using radio frequency identification technology - Part 1: Reference architecture and terminology
Třídící znak: 078512Datum vydání: 01.02.2006    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21007-2
Kat. čís.: 99801
Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci
Gas cylinders - Identification and marking using radio frequency identification technology - Part 2: Numbering schemes for radio frequency identification
Třídící znak: 078512Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 4705
Kat. čís.: 26518
Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny
Refillable seamless steel gas cylinders
Třídící znak: 078516Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN 1442
Kat. čís.: 503081
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design and construction
Třídící znak: 078518Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12816
Kat. čís.: 88699
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace
LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders - Disposal
Třídící znak: 078519Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13341
Kat. čís.: 88264
Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn
Gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders
Třídící znak: 078520Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98931)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2015  
  
ČSN EN ISO 9809-2
Kat. čís.: 511980
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší
Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 2: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa
Třídící znak: 078521Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512887)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN ISO 9809-4
Kat. čís.: 504192
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa
Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, construction and testing - Part 4: Stainless steel cylinders with an Rm value of less than 1 100 MPa
Třídící znak: 078521Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1964-3
Kat. čís.: 60559
Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa
Transportable gas cylinders - Specification for the design and construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of water capaties from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 3: Cylinders made of seamless stainless steel with an Rm value of less than 1100 MPa
Třídící znak: 078521Datum vydání: 01.01.2001  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9809-1
Kat. čís.: 510793
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa
Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 1: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength less than 1 100 MPa
Třídící znak: 078521Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9809-3
Kat. čís.: 512163
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli
Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 3: Normalized steel cylinders and tubes
Třídící znak: 078521Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13293
Kat. čís.: 67128
Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý
Transportable gas cylinders - Specification for the design and construction of refillable transportable seamless normalized carbon manganese steel gas cylinders of water capacity up to 0,5 litre for compressed, liquefied and dissolved gases and up to 1 litre for carbon dioxide
Třídící znak: 078523Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7866
Kat. čís.: 91902
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení
Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders - Design, construction and testing
Třídící znak: 078524Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512223)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 95474)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2014  
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13  Další strana >>