KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 7 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11755
Kat. čís.: 511733
Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění
Gas cylinders - Cylinder bundles for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling
Třídící znak: 078325Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13096
Kat. čís.: 71530
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů
Transportable gas cylinders - Conditions for filling gases into receptacles - Single component gases
Třídící znak: 078326Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78840)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN 13099
Kat. čís.: 71531
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob
Transportable gas cylinders - Conditions for filling gas mixture into receptacles
Třídící znak: 078327Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11439
Kat. čís.: 94453
Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech
Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles
Třídící znak: 078339Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 95837)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2014  
  
ČSN ISO 19078
Kat. čís.: 97787
Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech
Gas cylinders - Inspection of the cylinder installation, and requalification of high pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles
Třídící znak: 078340Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 14894
Kat. čís.: 94018
Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů
LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking
Třídící znak: 078400Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16769
Kat. čís.: 508071
Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie
LPG equipment and accessories - Terminology
Třídící znak: 078401Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12817
Kat. čís.: 507536
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně
LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels up to and including 13 m3
Třídící znak: 078409Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12819
Kat. čís.: 507535
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3
LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels greater than 13 m3
Třídící znak: 078410Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15609
Kat. čís.: 91150
Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla
LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and other craft
Třídící znak: 078415Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14427
Kat. čís.: 96572
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce
LPG equipment and accessories - Transportable refillable fully wrapped composite cylinders for LPG - Design and construction
Třídící znak: 078427Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12807
Kat. čís.: 508557
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce
LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
Třídící znak: 078430Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16728+A2
Kat. čís.: 510688
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola
LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection
Třídící znak: 078431Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13109
Kat. čís.: 88700
Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové zásobníky a sudy na LPG - Likvidace
LPG equipment and accessories - LPG tanks and drums - Disposal
Třídící znak: 078435Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13799
Kat. čís.: 91387
Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG
LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessels
Třídící znak: 078436Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16631
Kat. čís.: 98610
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Požadavky na renovaci
LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels - Reconditioning requirements
Třídící znak: 078438Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13110+A1
Kat. čís.: 502519
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
Třídící znak: 078439Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1440+A2
Kat. čís.: 510689
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola
LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection
Třídící znak: 078440Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1439
Kat. čís.: 503332
Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění
LPG equipment and accessories - Procedure for checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling
Třídící znak: 078441Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14140
Kat. čís.: 97853
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Alternative design and construction
Třídící znak: 078442Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 98679)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>