KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 3 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15456
Kat. čís.: 82343
Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření
Heating boilers - Electrical power consumption for heat generators - System boundaries - Measurements
Třídící znak: 075308Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15502-2-1+A1
Kat. čís.: 502039
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW
Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW
Třídící znak: 075316Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15502-2-2
Kat. čís.: 98909
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
Gas-fired central heating boilers - Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances
Třídící znak: 075316Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15502-1+A1
Kat. čís.: 501951
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 075316Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 656
Kat. čís.: 59798
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW
Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 70 kW but not exceeding 300 kW
Třídící znak: 075327Datum vydání: 01.09.2000  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 77593)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2007  
  
ČSN EN 13836
Kat. čís.: 78454
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW
Gas fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 300 kW, but not exceeding 1 000 kW
Třídící znak: 075329Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15036-1
Kat. čís.: 77535
Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla
Heating boilers - Test regulations for airborne noise emissions from heat generators - Part 1: Airborne noise emissions from heat generators
Třídící znak: 075336Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15036-2
Kat. čís.: 77534
Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem ze zdrojů tepla - Část 2: Emise hluku ze spalin na výstupu ze zdroje tepla
Heating boilers - Test regulations for airborne noise emissions from heat generators - Part 2: Flue gas noise emissions at the outlet of the heat generator
Třídící znak: 075336Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 676
Kat. čís.: 509940
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem
Forced draught burners for gaseous fuels
Třídící znak: 075802Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 676+A2
Kat. čís.: 83002
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
Automatic forced draught burners for gaseous fuels
Třídící znak: 075802Datum vydání: 01.04.2009Datum zrušení: 31.01.2023 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510622)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  31.01.2023 
  
ČSN 07 5851
Kat. čís.: 743
Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním
Hand operated liuquid fuel burners
Třídící znak: 075851Datum vydání:     Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12225)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1974  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 12226)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1975  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 39070)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1990  
  
ČSN EN 226
Kat. čís.: 28498
Rozprašovací hořáky na topné oleje. Rozměry pro připojení hořáků k vyvíječům tepla
Atomizing oil burners. Connecting dimensions between burners and heat generators
Třídící znak: 075855Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 225-1
Kat. čís.: 80461
Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 1: Čerpadla pro hořáky na kapalná paliva
Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 1: Oil burner pumps
Třídící znak: 075856Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 225-2
Kat. čís.: 80462
Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 2: Pohony pro hořáky na kapalná paliva
Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 2: Oil burner motors
Třídící znak: 075856Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 267+A1
Kat. čís.: 90400
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
Automatic forced draught burners for liquid fuels
Třídící znak: 075857Datum vydání: 01.04.2012Datum zrušení: 31.01.2023 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510649)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  31.01.2023 
  
ČSN EN 267
Kat. čís.: 509939
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem
Forced draught burners for liquid fuels
Třídící znak: 075857Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23553-1
Kat. čís.: 96671
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury
Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances - Particular requirements - Part 1: Automatic and semi-automatic valves
Třídící znak: 075870Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 23550
Kat. čís.: 506740
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
Safety and control devices for gas and/or oil burners and appliances - General requirements Dispositifs de commande et de sécurité pour brűleurs ŕ gaz et appareils ŕ gaz - Exigences générales
Třídící znak: 075871Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 293
Kat. čís.: 16579
Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním. Základní požadavky. Zkoušení
Oil pressure atomizing nozzles. Minimum requirements. Testing
Třídící znak: 075880Datum vydání: 01.10.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 299
Kat. čís.: 85514
Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a charakteristik rozprašování
Oil pressure atomizing nozzles - Determination of the angle and spray characteristics
Třídící znak: 075881Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>