KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 5 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12952-3
Kat. čís.: 91157
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-5
Kat. čís.: 90825
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-2
Kat. čís.: 90093
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-4
Kat. čís.: 90094
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 4: In-service boiler life expectancy calculations
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-6
Kat. čís.: 89827
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-18
Kat. čís.: 93240
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating instructions
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-7
Kat. čís.: 93239
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for equipment for the boiler
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14222
Kat. čís.: 512383
Parní kotle z korozivzdorné oceli
Stainless steel steam boilers
Třídící znak: 077822Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12953-5
Kat. čís.: 510399
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12953-3
Kat. čís.: 501461
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem
Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12953-6
Kat. čís.: 89165
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle
Shell Boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12953-13
Kat. čís.: 91471
Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze
Shell boilers - Part 13: Operating instructions
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12953-2
Kat. čís.: 91595
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12953-1
Kat. čís.: 91596
Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky
Shell boilers - Part 1: General
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12953-4
Kat. čís.: 505319
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12953-9
Kat. čís.: 80552
Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství
Shell boilers - Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.02.2008  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12953-10
Kat. čís.: 80961
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody
Shell boilers - Part 10: Requirements for feedwater and boiler water quality
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12953-7
Kat. čís.: 67385
Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva
Shell boilers - Part 7: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilers
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12953-8
Kat. čís.: 65127
Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku
Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12953-11
Kat. čís.: 70109
Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky
Shell boilers - Part 11: Acceptance tests
Třídící znak: 077853Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>