KOTLE


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 4 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12514-2
Kat. čís.: 62494
Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla
Installations for oil supply systems for oil burners - Part 2: Safety requirements and tests; Parts, valves, pipes, filters, oil de-aerators, meters
Třídící znak: 075890Datum vydání: 01.08.2001Datum zrušení: 30.04.2022 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 511964)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021Datum zrušení:  30.04.2022 
  
ČSN EN 12514-1
Kat. čís.: 62495
Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže
Installations for oil supply systems for oil burners - Part 1: Safety requirements and tests; Parts, oil feed pumps, control and safety devices, supply tanks
Třídící znak: 075890Datum vydání: 01.08.2001Datum zrušení: 30.04.2022 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 511963)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021Datum zrušení:  30.04.2022 
  
ČSN EN 12514
Kat. čís.: 511277
Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva
Components for supply systems for consuming units with liquid fuels
Třídící znak: 075890Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512620)NováCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN 13842
Kat. čís.: 72724
Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí - Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů
Oil fired forced convection air heaters - Stationary and transportable for space heating
Třídící znak: 076010Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 07 7001
Kat. čís.: 24812
Popelové hospodářství. Základní požadavky
Ash handling systems. Basic requirements
Třídící znak: 077001Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 07 7002
Kat. čís.: 24813
Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí
Třídící znak: 077002Datum vydání: 01.12.1988  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 07 7401
Kat. čís.: 24814
Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa
Water and steam for hot water and steam boilers with nominal steam pressure of up to 8 MPa
Třídící znak: 077401Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 07 7403
Kat. čís.: 24815
Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším
Water and steam for steam power equipment with working pressure 8 MPa and higher
Třídící znak: 077403Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 45510-7-1
Kat. čís.: 58509
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-1: Potrubí a armatury - Vysokotlaké potrubní systémy
Guide for procurement of power station plant, equipment, and systems - Part 7-1: Pipework and valves - High pressure piping systems
Třídící znak: 077571Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-7-2
Kat. čís.: 58328
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-2: Potrubí a armatury - Armatury kotle a vysokotlakého potrubí
Guide for procurement of power station plant, equipment, and systems - Part 7-2: Pipework and valves - Boiler and high pressure piping valves
Třídící znak: 077572Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12952-1
Kat. čís.: 500359
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-14
Kat. čís.: 72141
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 14: Requirements for flue gas DENOX-systems using liquefied pressurized ammonia and ammonia water solution
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-15
Kat. čís.: 70286
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 15: Acceptance tests
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-13
Kat. čís.: 68228
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 13: Requirements for flue gas cleaning systems
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70542)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2004  
  
ČSN EN 12952-9
Kat. čís.: 68076
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-16
Kat. čís.: 68114
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-10
Kat. čís.: 67438
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-8
Kat. čís.: 67004
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-12
Kat. čís.: 80962
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12952-11
Kat. čís.: 80553
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories
Třídící znak: 077604Datum vydání: 01.02.2008  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>