ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2159 produktů
Aktuální strana 9 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2
Kat. čís.: 506975
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Low-voltage switch mode power supplies - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2
Kat. čís.: 505586
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky
Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61204-3
Kat. čís.: 62369
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Low voltage power supplies, d.c. output - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.08.2001Datum zrušení: 09.07.2021 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506976)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019Datum zrušení:  09.07.2021 
  
ČSN EN 61204-6
Kat. čís.: 62370
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti
Low-voltage power supplies, DC output - Part 6: Requirements for low-voltage power supplies of assessed performances
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61204
Kat. čís.: 51348
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti a požadavky na bezpečnost
Low-voltage power supply devices, d.c.output - Performance characteristics and safety requirements
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 63372)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2001  
  
ČSN EN 61204-7
Kat. čís.: 78653
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky
Low voltage power supplies, d.c. output - Part 7: Safety requirements
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.06.2007Datum zrušení: 16.03.2021 Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 85617)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2010Datum zrušení:  16.03.2021 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 505587)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.2018Datum zrušení:  16.03.2021 
  
ČSN EN 60633
Kat. čís.: 56981
Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission
Třídící znak: 351540Datum vydání: 01.10.1999Datum zrušení: 30.05.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85883)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2010Datum zrušení:  30.05.2022 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 99674)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2016Datum zrušení:  30.05.2022 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508679)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019Datum zrušení:  30.05.2022 
  
ČSN EN IEC 60633 ed. 2
Kat. čís.: 508678
Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník
High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary
Třídící znak: 351540Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510791)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN EN 61803
Kat. čís.: 56982
Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations
Třídící znak: 351541Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88499)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.08.2011  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501980)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.03.2017  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77003)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2006  
  
ČSN EN 62501
Kat. čís.: 85300
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení
Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing
Třídící znak: 351543Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 97525)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.05.2015  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 505014)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN 61975
Kat. čís.: 87322
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky
High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests (IEC 61975:2010)
Třídící znak: 351544Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502494)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN EN 62747
Kat. čís.: 96835
Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems
Třídící znak: 351545Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508651)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2019  
  
ČSN EN 62751-1
Kat. čís.: 96985
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements
Třídící znak: 351545Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505753)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN 62751-2
Kat. čís.: 96986
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters
Třídící znak: 351545Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509242)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN IEC 62909-1
Kat. čís.: 504939
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky
Bi-directional grid-connected power converters - Part 1: General requirements
Třídící znak: 351547Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62909-2
Kat. čís.: 507867
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie
Bi-directional grid-connected power converters - Part 2: Interface of GCPC and distributed energy resources
Třídící znak: 351547Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60700-1 ed. 2
Kat. čís.: 99904
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
Třídící znak: 351610Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504235)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 60700-2
Kat. čís.: 502063
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology
Třídící znak: 351610Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503879)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN 61954 ed. 2
Kat. čís.: 89585
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů
Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
Třídící znak: 351611Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94398)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2014  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 504028)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 62823
Kat. čís.: 99535
Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky
Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing
Třídící znak: 351612Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510369)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>