ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2257 produktů
Aktuální strana 9 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 62689-1
Kat. čís.: 502065
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky
Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 1: General principles and requirements
Třídící znak: 351351Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62689-2
Kat. čís.: 503825
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 2: Systémová hlediska
Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 2: System aspects
Třídící znak: 351351Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60044-7
Kat. čís.: 62426
Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí
Instrument transformers - Part 7: Electronic voltage transformers
Třídící znak: 351358Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 502740)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
ČSN 35 1361
Kat. čís.: 23664
Speciální jisticí transformátory proudu
Special current transformers
Třídící znak: 351361Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN IEC 635
Kat. čís.: 16418
Toroidní jádra vinutá z magneticky měkkých materiálů
Toroidal strip-wound cores made of magnetically soft material
Třídící znak: 351420Datum vydání: 01.08.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 60214-1 ed. 2
Kat. čís.: 96573
Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody
Tap changers - Part 1: Performance requirements and test methods
Třídící znak: 351451Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60214-2
Kat. čís.: 77542
Přepínače odboček - Část 2: Směrnice pro použití
Tap-changers - Part 2: Application guide
Třídící znak: 351451Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60146-1-1 ed. 2
Kat. čís.: 87215
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků
Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-1: Specification of basic requirements
Třídící znak: 351530Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60146-1-3
Kat. čís.: 21317
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky
Semiconductor convertors - General requirements and line commutated convertors - Part 1-3: Transformers and reactors
Třídící znak: 351530Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68457)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003  
  
ČSN EN 60146-2
Kat. čís.: 59860
Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů
Semiconductor converters - Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters
Třídící znak: 351530Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61148
Kat. čís.: 90798
Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů
Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power conversion equipment
Třídící znak: 351533Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62477-2
Kat. čís.: 506635
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 2: Power electronic converters from 1 000 V AC or 1 500 V DC up to 36 kV AC or 54 kV DC
Třídící znak: 351534Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62477-1
Kat. čís.: 92581
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General
Třídící znak: 351534Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502806)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 97526)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2015  
  
Změna  : A12 (Katalogové číslo: 512906)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2021  
  
ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2
Kat. čís.: 506975
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Low-voltage switch mode power supplies - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2
Kat. čís.: 505586
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky
Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61204-6
Kat. čís.: 62370
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti
Low-voltage power supplies, DC output - Part 6: Requirements for low-voltage power supplies of assessed performances
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61204
Kat. čís.: 51348
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti a požadavky na bezpečnost
Low-voltage power supply devices, d.c.output - Performance characteristics and safety requirements
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 63372)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2001  
  
ČSN EN IEC 60633 ed. 2
Kat. čís.: 508678
Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník
High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary
Třídící znak: 351540Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510791)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN EN IEC 61803 ed. 2
Kat. čís.: 512897
Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči
Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations with line-commutated converters
Třídící znak: 351541Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61803
Kat. čís.: 56982
Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations
Třídící znak: 351541Datum vydání: 01.10.1999Datum zrušení: 23.11.2023   Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88499)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.08.2011Datum zrušení:  23.11.2023 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501980)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.03.2017Datum zrušení:  23.11.2023 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77003)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2006Datum zrušení:  23.11.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512898)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.2021Datum zrušení:  23.11.2023 
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>