ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2162 produktů
Aktuální strana 9 z 109

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60146-1-3
Kat. čís.: 21317
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky
Semiconductor convertors - General requirements and line commutated convertors - Part 1-3: Transformers and reactors
Třídící znak: 351530Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 68457)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003  
  
ČSN EN 60146-2
Kat. čís.: 59860
Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů
Semiconductor converters - Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters
Třídící znak: 351530Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61148
Kat. čís.: 90798
Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů
Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power conversion equipment
Třídící znak: 351533Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62477-2
Kat. čís.: 506635
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 2: Power electronic converters from 1 000 V AC or 1 500 V DC up to 36 kV AC or 54 kV DC
Třídící znak: 351534Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62477-1
Kat. čís.: 92581
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General
Třídící znak: 351534Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502806)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 97526)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2015  
  
ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2
Kat. čís.: 506975
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Low-voltage switch mode power supplies - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2
Kat. čís.: 505586
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky
Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61204-3
Kat. čís.: 62369
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Low voltage power supplies, d.c. output - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.08.2001Datum zrušení: 09.07.2021 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506976)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019Datum zrušení:  09.07.2021 
  
ČSN EN 61204-6
Kat. čís.: 62370
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti
Low-voltage power supplies, DC output - Part 6: Requirements for low-voltage power supplies of assessed performances
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 61204
Kat. čís.: 51348
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti a požadavky na bezpečnost
Low-voltage power supply devices, d.c.output - Performance characteristics and safety requirements
Třídící znak: 351536Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 63372)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2001  
  
ČSN EN 60633
Kat. čís.: 56981
Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission
Třídící znak: 351540Datum vydání: 01.10.1999Datum zrušení: 30.05.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85883)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2010Datum zrušení:  30.05.2022 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 99674)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2016Datum zrušení:  30.05.2022 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508679)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019Datum zrušení:  30.05.2022 
  
ČSN EN IEC 60633 ed. 2
Kat. čís.: 508678
Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník
High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary
Třídící znak: 351540Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510791)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN EN 61803
Kat. čís.: 56982
Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations
Třídící znak: 351541Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 62 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88499)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.08.2011  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501980)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.03.2017  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77003)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2006  
  
ČSN EN 62501
Kat. čís.: 85300
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení
Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing
Třídící znak: 351543Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 97525)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.05.2015  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 505014)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN 61975
Kat. čís.: 87322
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky
High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests (IEC 61975:2010)
Třídící znak: 351544Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502494)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN EN 62747
Kat. čís.: 96835
Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems
Třídící znak: 351545Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508651)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2019  
  
ČSN EN 62751-1
Kat. čís.: 96985
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements
Třídící znak: 351545Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505753)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN 62751-2
Kat. čís.: 96986
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters
Třídící znak: 351545Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509242)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN IEC 62909-1
Kat. čís.: 504939
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky
Bi-directional grid-connected power converters - Part 1: General requirements
Třídící znak: 351547Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62909-2
Kat. čís.: 507867
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie
Bi-directional grid-connected power converters - Part 2: Interface of GCPC and distributed energy resources
Třídící znak: 351547Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>