ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2257 produktů
Aktuální strana 18 z 113

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60512-9-1
Kat. čís.: 86520
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9a: Mechanická činnost
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-1: Endurance tests - Test 9a: Mechanical operation (IEC 60512-9-1:2010)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-17-1
Kat. čís.: 88162
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 17-1: Cable clamping tests - Test 17a: Cable clamp robustness
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-17-4
Kat. čís.: 88163
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-4: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17d: Pevnost úchytky kabelu proti kroucení kabelu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 17-4: Cable clamping tests - Test 17d: Cable clamp resistance to cable torsion
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-23-2
Kat. čís.: 88165
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-2: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23b: Útlumové charakteristiky integrálních filtrů
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 23-2: Screening and filtering tests - Test 23b: Suppression characteristics of integral filters
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-25-9
Kat. čís.: 83132
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-9: Zkoušky integrity a signálů - Zkouška 25i: Cizí přeslech
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-9: Signal integrity tests - Test 25i: Alien crosstalk (IEC 60512-25-9:2008)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-17-3
Kat. čís.: 88173
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-3: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17c: Pevnost úchytky kabelu proti tahu kabelu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 17-3: Cable clamping tests - Test 17c: Cable clamp resistance to cable pull (tensile)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-7-1
Kat. čís.: 86624
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-1: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7a: Volný pád (opakovaný)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 7-1: Impact tests (free connectors) - Test 7a: Free fall (repeated) (IEC 60512-7-1:2010)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-9-5
Kat. čís.: 86625
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic (IEC 60512-9-5:2010)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.11.2010Datum zrušení: 14.07.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 511663)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2021Datum zrušení:  14.07.2023 
  
ČSN EN 60512-17-2
Kat. čís.: 89669
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 17-2: Cable clamping tests - Test 17b: Cable clamp resistance to cable rotation
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-8-2
Kat. čís.: 89539
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-2: Static load tests (fixed connectors) - Test 8b: Static load, axial
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-9-4
Kat. čís.: 89652
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9- 4: Endurance tests - Test 9d: Durability of contact retention system and seals (maintenance, ageing)
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-9-2
Kat. čís.: 90370
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-2: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9b: Elektrické zatížení a teplota
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-2: Endurance tests - Test 9b: Electrical load and temperature
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-7-2
Kat. čís.: 90371
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 7-2: Impact tests (free connectors) - Test 7b: Mechanical strength impact
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-27-100
Kat. čís.: 90338
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 27-100: Signal integrity tests up to 500 MHz on IEC 60603-7 series connectors - Tests 27a to 27g
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60512-12-5
Kat. čís.: 76937
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 12-5: Soldering tests - Test 12e: Resistance to soldering heat, iron method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78345)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2007  
  
ČSN EN 60512-12-4
Kat. čís.: 76938
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 12-4: Soldering tests - Test 12d: Resistance to soldering heat, solder bath method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78344)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2007  
  
ČSN EN 60512-12-3
Kat. čís.: 76939
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 12-3: Soldering tests - Test 12c: Solderability, e-wetting
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78343)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2007  
  
ČSN EN 60512-12-2
Kat. čís.: 76940
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 12-2: Soldering tests - Test 12b: Solderability, wetting, soldering iron method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78342)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2007  
  
ČSN EN 60512-12-1
Kat. čís.: 76941
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-1: Zkoušky pájení - Zkouška 12a: Pájitelnost, smáčení, metoda pájecí lázně
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 12-1: Soldering tests - Test 12a: Solderability, wetting, solder bath method
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60512-14-6
Kat. čís.: 76943
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 14-6: Sealing tests - Test 14f: Interfacial sealing
Třídící znak: 354055Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>